تجهیزات تابلو و لوازم اندازه گیری

یکی از مهمترین محصولات ارایه شده در این سایت تجهیزات تابلو و لوازم اندازه گیری میباشد. تابلوی برق در حقیقت یک محفظه می باشد که تجهیزات الکتریکی شامل کلید و قطعات کنترلی و حفاظتی و لوازم نمایشگر (ولتاژ، جریان، فرکانس، توان، کسینوس فی و ...) روی آن نصب می‌شوند را در بر می گیرد .

همچنین از لوازم و تجهیزات اندازه گیری پیمایش و رویت کمیت هایی همچون ولتاژ، جریان، توان اکتیو، توان راکتیو، ضریب توان (کسینوس فی)، فرکانـس ، حرارت و رطوبت و ... استفاده می شود.

در این قسمت کلیه تجهیزات برق صنعتی که به نوعی با تابلو های برق در ارتباط است دسته بندی شده است که شامل انواع رله ها و کنتاکتور ها و خازن و فیوز ها و کلید های صنعتی و مقره و محافظ جان و ... نیز تجهیزات اندازه گیری شامل ولت متر امپرمتر وات متر و ... میباشد تحت عنوان تجهیزات تابلو و لوازم اندازه گیری در این بخش گنجانده شده است.

سیماتیک نیرو تلفن: 05137133650

ISBS (ای اس بی اس)

الکترو شایلی نماینده محصولات برق صنعتی isbs (ای اس بی اس)
الکترو شایلی تلفن: 02166170062

تولید کننده قفل سرخود پروانه ای

قفل سرخود پروانه ای
کاسپین تجهیز نیرو تلفن: 02133907547

CHINT

الکترو شایلی نماینده محصولات برق صنعتی chint(چینت)
الکترو شایلی تلفن: 02166170062

شینه فانتزی

فروش به صورت عمده و جزیی
کالای برق حسن زاده تلفن: 02133975840

تولید کننده قفل زیمنسی

تولید قفل زیمنسی زبانه کوتاه و بلند
کاسپین تجهیز نیرو تلفن: 02133907547

تولید کننده قفل مثلثی

تولید قفل مثلثی زبانه کوتاه و زبانه بلند CTN
کاسپین تجهیز نیرو تلفن: 02133907547

تولید کننده قفل پلمپی آویز خور

تولید کننده قفل پلمپی آویز خور 0135 CTN
کاسپین تجهیز نیرو تلفن: 02133907547
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760