انواع فیوز و مینیاتوری

یکی از ابزارهای حفاظت در برابر اضافه جريان انواع فیوز و مینیاتوری است ؛ در فيوز عنصري وجود دارد كه در اثر عبور جريان ، مستقيماً گرم و در صورت بيشتر شدن آن از يك مقدار از پيش تعيين شده ، كاملاً ذوب مي شود. فيوزي كه به طور مناسب انتخاب شده است بايد پس از ذوب شدن عضو مورد نظر ، مدار را به كلي قطع كند ، قوس الكتريكي پديد آمده در لحظة قطع را از ميان بردارد و سپس مدار را در شرايط باز ، با حضور ولتاژ نامي در پايانه هايش ، همچنان نگاه دارديعني در دو سر عضو فيوز ، قوس الكتريكي وجود نداشته باشد

در صنعت برق فیوز ها انواع متنوعی همچون فیوز کاردی، فیوز اتوماتیک، فیوز بکس، فیوز شیشه ای و ... وجود دارد که در این بخش آورده شده است.

برق صنعت توکلی تلفن: 02133969542
نورانور تلفن: 02166344560
مجتمع برق پردیس تلفن: ۰۷۱۳-۷۳۹۳۶۵۹

کلید مینیاتوری و محافظ جان اشنایدر

نماینده محصولات اشنایدر
الکترو آرمان ایرانیان تلفن: ۰۲۱۳۶۰۵۶۵۹۸
پرشین ارم آریا تلفن: 02166346147

کلید مینیاتوری

در آمپرهای متنوع
کالای برق آسمان نیرو تلفن: ۰۲۱۶۶۳۴۶۱۰۹
الکتروفرم تلفن: ۰۲۱۳۳۹۳۶۶۳۶
الکتروفرم تلفن: ۰۲۱۳۳۹۳۶۶۳۶

مینیاتوری MB

انواع فیوز های مینیاتوری در رنج های 1 تا 63 آمپر در انواع دوپل و سه پل
برق الماس تلفن: 02166346481
آدیش الکتریک تلفن: ٠٢١٦٦٧٥٥٣٦٥
کالای برق ابراهیمی تلفن: ۰۲۱۶۶۷۵۴۰۵۱
مهرالکتریک سبحان تلفن: ٠٢١٦٦٧٣٩٣٦٨