انواع فیوز و مینیاتوری

یکی از ابزارهای حفاظت در برابر اضافه جريان انواع فیوز و مینیاتوری است ؛ در فيوز عنصري وجود دارد كه در اثر عبور جريان ، مستقيماً گرم و در صورت بيشتر شدن آن از يك مقدار از پيش تعيين شده ، كاملاً ذوب مي شود. فيوزي كه به طور مناسب انتخاب شده است بايد پس از ذوب شدن عضو مورد نظر ، مدار را به كلي قطع كند ، قوس الكتريكي پديد آمده در لحظة قطع را از ميان بردارد و سپس مدار را در شرايط باز ، با حضور ولتاژ نامي در پايانه هايش ، همچنان نگاه دارديعني در دو سر عضو فيوز ، قوس الكتريكي وجود نداشته باشد

در صنعت برق فیوز ها انواع متنوعی همچون فیوز کاردی، فیوز اتوماتیک، فیوز بکس، فیوز شیشه ای و ... وجود دارد که در این بخش آورده شده است.

فیوز مرسن MERSUN

الکترو گستر تهران پخش انواع انواع فیوز در تهران و شهرستان ها
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172

فیوز سیبا SIBA

الکترو گستر تهران پخش انواع انواع فیوز در تهران و شهرستان ها
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172

فیوز ایسکرا Iskra

الکترو گستر تهران پخش انواع انواع فیوز در تهران و شهرستان ها
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172

فیوز قطع سریع و فیوز مینیاتوری

الکترو گستر تهران پخش انواع انواع فیوز در تهران و شهرستان ها
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172

کلید ایزولاتور الکترو کاوه

کلید ایزولاتور الکترو کاوه مطابق استاندارد بین المللی IEC60947-3 و ملّی ایران به شماره ISIRI4835-3
الکتروکاوه تلفن: 02177686085

کلید مینیاتوری الکتروکاوه

کلید مینیاتوری (فیوز مینیاتوری ) الکترو کاوه
الکتروکاوه تلفن: 02177686085
افرا نیرو تلفن: 02136616493
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172

فیوز زیمنس SIMENSE

الکترو گستر تهران پخش انواع انواع فیوز در تهران و شهرستان ها را بر عهده دارد
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172

فیوز مولر

الکترو گستر تهران پخش انواع انواع فیوز در تهران و شهرستان ها را بر عهده دارد
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172

فیوز فراز Ferraz

الکترو گستر تهران پخش انواع انواع فیوز در تهران و شهرستان ها را بر عهده دارد
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172

فیوز باسمن bussman

الکترو گستر تهران پخش انواع انواع فیوز در تهران و شهرستان ها را بر عهده دارد
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172