تابلو و جعبه تقسیم و لوازم جانبی

تابلو محفظه ای است فلزی یا غیر فلزی که تجهیزات در آن نصب شده و ارتباط الکتریکی توسط هادی ها برقرار شده و محفظه آماده بهره برداری می شود .
تابلوی برق به عنوان مجموعه ای که در آن یک یا چند وسیله قطع و وصل همراه با تجهیزات کنترل ، اندازه گیری ، حفاظتی ، تنظیم کننده و غیره ؛ به منظور ایجاد ارتباطات لازم بین آنها و سایر تجهیزات خارج از تابلو وجود دارد ، می باشد .

اينجا انواع تابلو و جعبه تقسیم و لوازم جانبی مرتبط با صنعت برق مثل تابلوهاي کنتوری یا صنعتی يا جعبه تقسيم  و لوازمی مانند قفل و کلید تابلو و شینه و شمش مسی و ... به صورت مجزا آورده شده است.

تابلو هشدار جهت نما چپ em-left st

تابلو هشدار جهت نما چپ
کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
تثبیت نیرو تلفن: 02133922131
تثبیت نیرو تلفن: 02133922131
تثبیت نیرو تلفن: 02133922131
الوند الکتریک تلفن: ۰۲۱۶۶۳۴۸۲۱۲
تابلو برق بهار تلفن: 02166344826
تابلو برق بهار تلفن: 02166344826
تابلو برق بهار تلفن: 02166344826
تابلو برق بهار تلفن: 02166344826

جعبه تقسیم

در انواع مختلف
گلریز الکتریک تلفن: 02166708332
کالای برق کریمی تلفن: 02133937008

جعبه های فیوز مینیاتوری کاوه

جعبه مینیاتوری الکترو کاوه
الکتروکاوه تلفن: 02177686085