تجهیزات و لوازم اندازه گیری

تجهیزات و لوازم اندازه گیری در كليه صنايع از اهميت تعيين كننده اي برخوردار است . فقط با اندازه گيري كميت هاي مختلف مي توان هر علم و عملي را مورد بررسي دقيق قرار داده و از آن نتيجه مطلوب را حاصل نمود. همان طور كه مي دانيم امروزه بيشتر صنايع در مسير اتوماسيون قرار گرفته و بيشتر كارهاي انجام شده به صورت اتوماتيك صورت مي گيرد. و اين چرخه اتوماتيك صنعت بدون استفاده از تجهیزات اندازه گيري عملاً توانايي انجام وظيفه به طور مطلوب را از دست خواهد داد.

در بين تجهیزات مختلف اندازه گيري كه امروزه در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرند اندازه گيريها يا همان دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي نقش مهمتر و وسيعتري را دارا مي باشند. دليل اين امر آن است كه دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي قادرند كميت هاي فيزيكي را كه قابل رؤيت نيستند از روي اثرات ناشي از آنها مشخص نمايند.

اینورتر LS کره

فروش انواع اینورترهای LS کره
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760
فروشگاه نوین شبکه تلفن: 02133900804

ترموستات محیطی فن هانیول کره

فروش ترموستات های محیطی فن هانیول کره
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760

تسترولتاژ دیجیتال

تستر ولتاژ
الکترو افاق تلفن: 02133992471

فازیاب بیزر دار

فازیاب بیزر دار
الکترو افاق تلفن: 02133992471

پرشر سویچ

فروش پرشر سویچ فشار اروپایی
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760

پرشر ترانسمیتر

فروش پرشر ترانسمیتر فشار در برندهای اروپایی
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760

ترانس جریان تابلویی هریس و مگ الکتریک

ترانس جریان هریس و مگ الکتریک
نوین شبکه تلفن: 02133900804

مولتی متر سه فاز مجموعه دیجیتال

دارای دامنه اندازه‌گیری ولتاژ - جریان و فرکانس
سینا الکتریک تلفن: 02133940254