تجهیزات و لوازم اندازه گیری

تجهیزات و لوازم اندازه گیری در كليه صنايع از اهميت تعيين كننده اي برخوردار است . فقط با اندازه گيري كميت هاي مختلف مي توان هر علم و عملي را مورد بررسي دقيق قرار داده و از آن نتيجه مطلوب را حاصل نمود. همان طور كه مي دانيم امروزه بيشتر صنايع در مسير اتوماسيون قرار گرفته و بيشتر كارهاي انجام شده به صورت اتوماتيك صورت مي گيرد. و اين چرخه اتوماتيك صنعت بدون استفاده از تجهیزات اندازه گيري عملاً توانايي انجام وظيفه به طور مطلوب را از دست خواهد داد.

در بين تجهیزات مختلف اندازه گيري كه امروزه در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرند اندازه گيريها يا همان دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي نقش مهمتر و وسيعتري را دارا مي باشند. دليل اين امر آن است كه دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي قادرند كميت هاي فيزيكي را كه قابل رؤيت نيستند از روي اثرات ناشي از آنها مشخص نمايند.

ترانس جریان تابلویی هریس و مگ الکتریک

ترانس جریان هریس و مگ الکتریک
نوین شبکه تلفن: 02133900804

مولتی متر سه فاز مجموعه دیجیتال

دارای دامنه اندازه‌گیری ولتاژ - جریان و فرکانس
سینا الکتریک تلفن: 02133940254

گاز سنج تک گازه مدل GasAlert Extreme ساخت کمپانی BW کانادا

گاز سنج تک گازه مدل GasAlert Extreme ساخت کمپانی BW کانادا
میلی ولت تلفن: ۰۲۱۳۳۹۷۰۶۷۲

دتکتور ۵ گازه مدل GasAlertMicro 5 ساخت کمپانی BW کانادا

دتکتور 5 گازه مدل GasAlertMicro 5 ساخت کمپانی BW کانادا
میلی ولت تلفن: ۰۲۱۳۳۹۷۰۶۷۲

دتکتور ۵ گازه مدل Multi RAE lite آمریکا

دتکتور 5 گازه مدل Multi RAE lite آمریکا
میلی ولت تلفن: ۰۲۱۳۳۹۷۰۶۷۲

دستگاه آنالایزر گازهای حاصل از احتراق chemist606s سیترون ایتالیا

دستگاه آنالایزر گازهای حاصل از احتراق chemist606s سیترون ایتالیا
میلی ولت تلفن: ۰۲۱۳۳۹۷۰۶۷۲

نشت یاب ۴ گاز مدل MICRO CLIP XL ساخت کمپانی BW کانادا

نشت یاب 4 گاز مدل MICRO CLIP XL ساخت کمپانی BW کانادا
میلی ولت تلفن: ۰۲۱۳۳۹۷۰۶۷۲

دتکتور تک گازمدل BW CLIP ساخت کمپانی BW کانادا

دتکتور تک گازمدل BW CLIP ساخت کمپانی BW کانادا
میلی ولت تلفن: ۰۲۱۳۳۹۷۰۶۷۲

GAS ALERT MAX XT II

GAS DETECTOR نشت یاب 4 گاز BW
میلی ولت تلفن: ۰۲۱۳۳۹۷۰۶۷۲
استارت الکتریک تلفن: ۰۹۱۲۴۳۶۶۰۱۸
حمید الکتریک تلفن: 02133956100
حمید الکتریک تلفن: 02133956100