کلید صنعتی و اتوماتیک

بمنظور حفاظت تأسیسات روشنائی، برق صنعتی، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز، کلید- فیوز و انواع کلید صنعتی و اتوماتیک استفاده میگردد.
لیکن به لحاظ اینکه اولا فیوزها همیشه نمی توانند عمل حفاظت موضعی و سلکتیو را در انواع مختلف شبکه ها بطور کامل و بدون خطا انجام دهند و در ثانی بعلت اینکه در شبکه سه فاز در موقع ازدیاد جریان اغلب قطع سه فاز بطور همزمان لازم و ضروری است لذا نمی توان همیشه از فیوز و کلید- فیوز استفاده کرد. در ضمن در بعضی از شبکه های توزیع می بایست به محض برگشت جریان (ولتاژ) یا افت بیش از حد مجاز ولتاژ، مدار بطور خودکار قطع و آلارمهای لازم ایجاد گردد. همچنین در بعضی موارد ورود اتوماتیک یا دستی ژنراتور اضطراری یا ترانسفورماتور در شبکه توزیع جهت تداوم کار شبکه یا انجام تعمیرات دوره ای شبکه اجتناب ناپذیر می باشد. در چنین حالاتی فقط از انواع کلید صنعتي می توان استفاده کرد.

خلیج فارس تلفن: ۰۲۱۳۳۹۳۴۳۰۹

کلید حرارتی زیمنس

کلید حرارتی
بازرگانی آرین نور تلفن: ۰۲۱۶۶۱۷۱۳۵۴
الکترو اعتماد تلفن: 02166346128
برق صنعت نوران تلفن: 02133956834
آدیش الکتریک تلفن: ٠٢١٦٦٧٥٥٣٦٥
مهرالکتریک سبحان تلفن: ٠٢١٦٦٧٣٩٣٦٨

انواع محصولات اشنایدر

محصولات اشنایدر با هولوگرام
الکترو داینامیک تلفن: 02166729439

کلید دوطرفه ۲۵۰ امپر سکومک

کلید دوطرفه 250 امپر سکومک سه پل و چهارپل
اریا توان نیرو تلفن: 02136057081

کلید چنج اور۴۰۰ امپر سکومک

کلید دوطرفه 400 امپر سکومک
اریا توان نیرو تلفن: 02136057081

کلید دوطرفه ۶۳۰ امپر سکومک

کلید برق شهر و ژنراتور 630 امپر سکومک
اریا توان نیرو تلفن: 02136057081

کلید چنج اور ۸۰۰ امپر سکومک

کلید دوطرفه برق شهر و ژنراتور800 امپر
اریا توان نیرو تلفن: 02136057081

کلید چنج اور ۱۰۰۰ امپر سکومک

کلید دوطرفه 1000 امپر سکومک
اریا توان نیرو تلفن: 02136057081