کنتاکتور

کنتاکتور ها کلیدهای الکترو مغناطیسی می باشند که مهمترین جزء مدارهای فرمان الکتریکی را تشکیل میدهد.

موارد استفاده کنتاکتورها امروزه در ماشینهای صنعتی بسیار زیاد بوده و برای راه اندازی و کنترل اکثر ماشینها از کنتاکتور استفاده میشود .
مزایای استفاده کنتاکتورها در ازای کلیدها را میتوان بشرح زیر بیان نمود:
۱.کنترل و فرمان از راه دور توسط کنتاکتورها اقتصادی تر وایمنی تر است.
۲.از خطرات ناشی از راه افتادن دوباره ماشینهایی که در اثر قطع ناگهانی برق شبکه از کار افتاده است جلو گیری میکند .
۳.توسط کنتاکتور هاامکان قطع و وصل مصرف کننده از چندین محل عملی میباشد.
۴.امکان مدار فرمان اتوماتیک مقدور است .
۵.با طراحی مناسب میتوان سرعت قطع ووصل مدار رابالابرد .
۶.حفاظت دستگاه ها مناسب تر و مطمئن تر است .

پیشتاز صنعت تلفن: ۰۲۱۳۳۹۳۳۰۷۲

کنتاکتور ۲۵ امپر

کتاکتور ۲۵ امپر طرح تله مکانیک
پیشتاز صنعت تلفن: ۰۲۱۳۳۹۳۳۰۷۲
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760

کنتاکتور ABB

فروش کنتاکتورهای ABB
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760
صنعت و بازرگانی ریحانی تلفن: 02136619059

کنتاکتور ۶۳۰آمپری اشنایدر الکتریک ایران LC1F630 SCHNEIDER

کنتاکتور 630آمپری اشنایدر الکتریک ایران با بوبین در ولتاژهای مختلف تیپ F
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02133999223

کنتاکتور ۸۰۰آمپری اشنایدر الکتریک ایران LC1F800 SCHNEIDER

کنتاکتور 800آمپری اشنایدر الکتریک ایران با بوبین در ولتاژهای مختلف تیپ F
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02133999223

کنتاکتور ۱۵۰آمپری اشنایدر الکتریک ایران LC1F150 SCHNEIDER

کنتاکتور 150آمپری اشنایدر الکتریک ایران با بوبین در ولتاژهای مختلف تیپ F
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02133999223

کنتاکتور ۱۸۵آمپری اشنایدر الکتریک ایران LC1F185 SCHNEIDER

کنتاکتور 185آمپری اشنایدر الکتریک ایران با بوبین در ولتاژهای مختلف تیپ F
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02133999223

کنتاکتور ۲۲۵آمپری اشنایدر الکتریک ایران LC1F225 SCHNEIDER

کنتاکتور 225آمپری اشنایدر الکتریک ایران با بوبین در ولتاژهای مختلف تیپ F
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02133999223

کنتاکتور ۲۲۵آمپری اشنایدر الکتریک ایران LC1F225 SCHNEIDER

کنتاکتور 265آمپری اشنایدر الکتریک ایران با بوبین در ولتاژهای مختلف تیپ F
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02133999223

کنتاکتور ۳۳۰آمپری اشنایدر الکتریک ایران LC1F330 SCHNEIDER

کنتاکتور 330آمپری اشنایدر الکتریک ایران با بوبین در ولتاژهای مختلف تیپ F
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02133999223