رله و بی متال

رله و بی متال به دستگاهی گفته می شود كه در اثر تغییر كمیت الكتریكی مانند ولت و جریان و یا كمیت فیزیكی مثل درجه حرارت و حركت روغن ( در رله بوخهولس ) تحریك شده و باعث به كار افتادن دستگاههای دیگر و نهایتاً قطع مدار به وسیله كلید قدرت ( در سیستم تولید و انتقال و توزیع ) یا دژنكتور می گردد .

بنابراین به وسیله رله :

  • محل وقوع عیب از شبكه جدا سازی شده باعث می شود كه سایر قسمتهای سالم شبكه همچنان به كار خود ادامه دهند و پایداری و ثبات شبكه به همان حالت قبلی محفوظ بماند .
  • تجهیزات و دستگاهها در مقابل عیوب و اتصالی ها محافظت شده و میزان خسارات وارده به آنها محدود گردد .

از همین رو و به دلیل ویژگی بالای آن رله ها دارای اهمیت فراوان هستند که دارای انواع رله حرارتی(بی متال)، رله مغناطیسی، رله کنترل فاز، رله ارت بار و ... میباشند.

رله SSR هانیانگ (رله حالت جامد) HSR-2D102Z

رله SSR(رله حالت جامد) مدل HSR-2D102Z ظرفیت خروجی 10 آمپر
تهران اتوماسیون تلفن: 02133943815
برق و صنعت کارلو تلفن: ٠٢١٣٣٥٣١٧٨٢

رله plc فونیکس

داراي ولتاژ هاي مختلف
برق و صنعت کارلو تلفن: ٠٢١٣٣٥٣١٧٨٢
برق و صنعت کارلو تلفن: ٠٢١٣٣٥٣١٧٨٢

رله فیندر

انواع رله و تایمر فیندر امرون
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760

انواع رله فیندر FINDER

محصولات فیندر finder
تکنیکال الکتریک تلفن: 02140330393

فروش رله ۶۰٫۱۳ – ۵۵٫۳۴

رله فیندر -- رله شیشه ای
Tecco تلفن: 09199314323

انواع رله اس اس آر و SSR CELDUC

محصولات شرکت CELDUC فرانسه و FOTEK چین و GOLD چین
تکنیکال الکتریک تلفن: 02140330393
برق و صنعت توکلی تلفن: ۰۲۱۳۳۵۳۱۶۲۵
برق و صنعت کارلو تلفن: 02133531782
هادی الکتریک تلفن: 02133939892
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760