سایر تجهیزات صنعت برق

سایر تجهیزات صنعت برق به کلیه ادوات، تجهیزات و لوازمی که به نوعی با صنعت بزرگ برق در ارتباط هستند ولی به علت کوچک بودن دسته بندی آنها و نیز ارتباط غیر مستقیم با صنعت برق در این بخش قرار گرفته اند.

تجهیزاتی شامل اینورتر و سافت اینورینر نیز پنوماتیک و هیدرولیک تجهیزات شبکه و تهویه، لوازم صوتی، ژنراتور باتری و UPS آنتن و تابلوهای روان شهری انواع سنسورها و ... به صورت مجزا در این بخش امده است.

حمید الکتریک تلفن: 02133956100
توان ایر کو تلفن: 02136615158
توان ایر کو تلفن: 02136615158
توان ایر کو تلفن: 02136615158
توان ایر کو تلفن: 02136615158
الکترو ماد تلفن: ٠٢١٣٣٥٣١٠٥٢

انواع پمپهای کاتریج از برندهای معتبر اروپایی

انواع پمپهای دنده ای از برند رکسرود المان در لیتراژ های مختلف
هیدرولیک پنوماتیک روستائی تلفن: ۰۲۱۳۳۹۸۳۰۹۳
فروشگاه آتش بان تلفن: ۰۲۱۳۶۶۱۳۷۴۶
هیدرولیک پنوماتیک علی تلفن: 02140330059
الکتروپیک تلفن: 02133991619
راد صنعت تلفن: ۰۲۱۳۳۱۱۷۴۸۸
اطلس نوین تلفن: ۰۲۱۳۳۹۹۱۵۶۸