تجهیزات شبکه

تجهیزات شبکه مورد نیاز  به 2 دسته زیر تقسیم بندی می شود:

  • تجهیزات غیر فعال شبکه (پسیو) : عملکرد این تجهیزات بدون نیاز به توان الکتریکی برق صورت می گیرد.
  • تجهیزات فعال شبکه (اکتیو): تجهیزاتی هستند که به جریان الکتریکی برق نیاز دارند.

که در این بخش ما بنا به نیاز به بخش غیر فعال شبکه (پسیو) میپردازیم که این تجهیزات عبارتند از : انواع کابل (کواکسیال و TWISTED PAIR و ...)،کانکتورها و اتصالات ، داکت یا کانال و انواع رک.

 

 

کالای برق کریمی تلفن: 02133937008
کالای برق کریمی تلفن: 02133937008
تکنوزیمنس تلفن: ۰۲۱۳۳۹۰۱۲۰۰
کالای برق کریمی تلفن: 02133937008
دما الکتریک سابق اطلس جدید تلفن: 02133932925
کالای برق کریمی تلفن: 02133937008
کالای برق کریمی تلفن: 02133937008
کالای برق کریمی تلفن: 02133937008
کالای برق کریمی تلفن: 02133937008
کالای برق کریمی تلفن: 02133937008
کالای برق کریمی تلفن: 02133937008
کالای برق کریمی تلفن: 02133937008