لوازم جانبی

گیج اختلاف فشار BARTON (بارتون)

گیج اختلاف فشار BARTON (بارتون)
پنل تلفن: 02136617522

فلوتر سوئیچ (کلید شناور ) الکترو کاوه

فلوتر سوئیچ (کلید شناور ) الکترو کاوه
الکتروکاوه تلفن: 02177686085

مانومتر اختلاف فشار(مگنهلیک)

در مدلها و رنج های مختلف
پنل تلفن: 02136617522
هیدرولیک پنوماتیک روستائی تلفن: ۰۲۱۳۳۹۸۳۰۹۳
هیدرولیک پنوماتیک روستائی تلفن: ۰۲۱۳۳۹۸۳۰۹۳

Rotork Schischek

اکچویتر روتورک Schischek
ابزار دقیق نوین پترو تلفن: 02133531850