سیم و کابل و تجهیزات مرتبط

این قسمت شامل کلیه محصولات سیم و کابل و تجهیزات مرتبط مثل انواع لوله و داکت و سینی و نردبان کابل و اتصالات جانبی آنها و نیز سرسیم ها، بست  و ... میباشد. که هر یک در دسته بندی های مجزا و به صورت تفکیکی بنا به ماهیت آنها جهت راحتی جستجو مرتب گردیده است.
سیم و کابل هادی ها و رساناهای جریان برق و الکتریسیته هستند که برای انتقال جریان الکتریکی بین دو محل متفاوت و ارتباط بین دستگاههای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. اما برای انتقال جریان فقط این سیم و کابل نیستند که کلیه عمل انتقال را انجام میدهند، بلکه به همان اندازه که سیم و کابل اهمیت دارند تجهیزات مرتبط به آنها نیز مهم هستند، لذا در این بخش سیم و کابل و تجهیزات مرتبط با هم آمده است.
تجهیزات مرتبط میتواند ابزاری برای نگهداری مثل لوله یا سینی یا نردبان کابل و داکت و باسداکت و یا اتصال مثل کابلشو و سر سیم و مفصل و یا سرکابل با یکدیگر باشند.

تارا تلفن: 02136615139
تارا تلفن: 02136615139
تارا تلفن: 02136615139
سیم و کابل ایپک تلفن: ۰۲۱۳۳۹۱۹۷۲۷

کابل افشان ١٠*۵

قابل انعطاف
یکتا صنعت تلفن: ٠٢١٣٣٩٦٩٦٧٩

کابل خشک

كابل زميني
یکتا صنعت تلفن: ٠٢١٣٣٩٦٩٦٧٩
سیم و کابل یکتا صنعت تلفن: ٠٢١٣٣٩٦٩٦٦٤
سیم و کابل یکتا صنعت تلفن: ٠٢١٣٣٩٦٩٦٦٤
سیم و کابل ایپک تلفن: ۰۲۱۳۳۹۱۹۷۲۷
سیم و کابل ایپک تلفن: ۰۲۱۳۳۹۱۹۷۲۷

انواع سرسیم گرد

انواع سرسيم گرد
الکترو چلسی تلفن: ٠٢١٣٣٩٩٤٥٠٤
الکترو چلسی تلفن: ٠٢١٣٣٩٩٤٥٠٤