سیم و کابل و تجهیزات مرتبط

این قسمت شامل کلیه محصولات سیم و کابل و تجهیزات مرتبط مثل انواع لوله و داکت و سینی و نردبان کابل و اتصالات جانبی آنها و نیز سرسیم ها، بست  و ... میباشد. که هر یک در دسته بندی های مجزا و به صورت تفکیکی بنا به ماهیت آنها جهت راحتی جستجو مرتب گردیده است.
سیم و کابل هادی ها و رساناهای جریان برق و الکتریسیته هستند که برای انتقال جریان الکتریکی بین دو محل متفاوت و ارتباط بین دستگاههای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. اما برای انتقال جریان فقط این سیم و کابل نیستند که کلیه عمل انتقال را انجام میدهند، بلکه به همان اندازه که سیم و کابل اهمیت دارند تجهیزات مرتبط به آنها نیز مهم هستند، لذا در این بخش سیم و کابل و تجهیزات مرتبط با هم آمده است.
تجهیزات مرتبط میتواند ابزاری برای نگهداری مثل لوله یا سینی یا نردبان کابل و داکت و باسداکت و یا اتصال مثل کابلشو و سر سیم و مفصل و یا سرکابل با یکدیگر باشند.

فن آوری اوج اندیشه تلفن: 02188739060

سبد کابل پمسا pemsa

سبد کابل جهت مدیریت کابلها
فن آوری اوج اندیشه تلفن: 02188739060

سرکابل و مفصل

سرکابل و مفصل
Reysun ری سان تلفن: 02133905061

قوطی کلید درجه با مواد نو ومعمولی

قوطی کلید درجه با مواد نو ومعمولی
رمضانی تلفن: 09100459099
فن آوری اوج اندیشه تلفن: 02188739060
کالای برق حسن زاده تلفن: 02133975840

ایزیلاتور کولر ابی

ايزيلاتور كولر ابي
برق و پلیکا مهدی تلفن: 02166341476

مفصل حرارتی

مفصل حرارتی با قابلیت جمع شوندگی
Reysun ری سان تلفن: 02133905061

سرکابل و مفصل حرارتی

سرکابل حرارتی ری سان
Reysun ری سان تلفن: 02133905061

سرکابل و مفصل

واردات و پخش انواع سرکابل و مفصل
Reysun ری سان تلفن: 02133905061

مفصل رزینی

مفصل های رزینی. جهت اتصال کابل و عایق کردن محل اتصال
Reysun ری سان تلفن: 02133905061
Reysun ری سان تلفن: 02133905061