بست سیم و کابل

ماهان گستر تلفن: 02140330325

بست کابل کاوچویی

مخصوص کابل
ماهان گستر تلفن: 02140330325
برق و صنعت فیدار تلفن: 021٣٣٩٥٩٦٢٦
الکترو کهربا تلفن: ۰۲۱٣٣٩٢١٩٠٣
الکترو کهربا تلفن: ۰۲۱٣٣٩٢١٩٠٣
الکترو کهربا تلفن: ۰۲۱٣٣٩٢١٩٠٣
الکترو کهربا تلفن: ۰۲۱٣٣٩٢١٩٠٣
گلریز الکتریک تلفن: 02166708332
الکترو چلسی تلفن: ٠٢١٣٣٩٩٤٥٠٤
الکترو مرداس تلفن: 02133919003
کالاى برق کلانتر تلفن: ٠٢١٦٦٧١٣٩٩٩

بست کمربندی (تایرپ)

از بهترین مارک های ایتالیای وتایوانی
برق صنعتی دیار تلفن: ۰۲۱۶۶۷۲۰۳۴۵