بست سیم و کابل

الکترو چلسی تلفن: ٠٢١٣٣٩٩٤٥٠٤
الکترو مرداس تلفن: 02133919003
کالاى برق کلانتر تلفن: ٠٢١٦٦٧١٣٩٩٩

بست کمربندی (تایرپ)

از بهترین مارک های ایتالیای وتایوانی
برق صنعتی دیار تلفن: ۰۲۱۶۶۷۲۰۳۴۵

بست کمربندی استیل ۳۰۴

واردات بست کمربندی استیل 304
اهورا صنعت تلفن: 02133903940
الکتروصنعت راز تلفن: 02133988512
برق و صنعت کوانتوم تلفن: 02133949828