سرسیم

الکترو چلسی تلفن: ٠٢١٣٣٩٩٤٥٠٤
الکترو چلسی تلفن: ٠٢١٣٣٩٩٤٥٠٤

انواع سرسیم گرد

انواع سرسيم گرد
الکترو چلسی تلفن: ٠٢١٣٣٩٩٤٥٠٤
الکترو چلسی تلفن: ٠٢١٣٣٩٩٤٥٠٤
الکترو چلسی تلفن: ٠٢١٣٣٩٩٤٥٠٤
الکترو مرداس تلفن: 02133919003
الکترو مرداس تلفن: 02133919003

انواع فیش نری ومادگی

انواع فیش فلزی آنتن مرکزی واشردار آچار خور
کالای برق ابراهیمی تلفن: ۰۲۱۶۶۷۵۴۰۵۱

انواع کابلشو

برای اتصال کابل مسی.از جنس مس قلع اندو شده
برق صنعتی دیار تلفن: ۰۲۱۶۶۷۲۰۳۴۵

سرسیم گرد

تولید شده از مس .با بهترین کیفیت
برق صنعتی دیار تلفن: ۰۲۱۶۶۷۲۰۳۴۵

سرسیم وایر شو مسی

تولید شده از مس
برق صنعتی دیار تلفن: ۰۲۱۶۶۷۲۰۳۴۵
برق صنعتی دیار تلفن: ۰۲۱۶۶۷۲۰۳۴۵