داکت و باسداکت

در تعریف داکت و باسداکت آمده است که داکت یک کانال پلاستیکی دارای درب است که برای حافظت و انتقال سیم ها استفاده می شود و باسداکت کانال پیش ساخته الکتریکی با هادی الکتریکی آماده کابل گذاری می باشد.

از انجایی که داکتها معمولا ضد آب نیستند استفاده از داکت تنها در محل های مسقف صورت می گیرد. داکت ها معمولا در سایزهای استاندارد تولید می شوند و از طریق اندازه عرضی شناسایی می شوند.

"باسداکت" همانطوری که از نام آن پیداست از دو قسمت اصلی "باس"(Bus) و "داکت"(Duct) تشکیل می شود. "باس" همان شینه مسی یا آلومینیومی هادی جریان برق است که وظیفه انتقال برق را برعهده دارد و "داکت" نیز کانال پیش ساخته الکتریکی است که باسهای انرژی درون آن قرار می گیرند.

کالای برق کریمی تلفن: 02133937008
کالای برق کریمی تلفن: 02133937008
کالای برق نورتابان تلفن: ٠٢١٣٣١١٤٦٦٢
الکترو محمد تلفن: 09128599372
اریا توان نیرو تلفن: 02136057081
الکترو برق ١١٠ تلفن: 02133970737
فروشگاه کابل تلفن: 02133113505
پاورکنترل تلفن: 02133982334

کانال برق دودمان

انواع داكت (كانال) دودمان
رعدافروز تلفن: 02133117913