کابل

كابل به چند هادي عايق بندي شده (سیم) که در داخل يك غلاف مشترك قرار گيرند ناميده مي شود . هادی موجود در کابل ها میتواند مس یا آلومینیوم باشد.

كابلها نقش مهمي را در صنايع امروزي بازي مي كنند به صورتي که عدم وجود آنها سيستمهاي صنعتي قادر به ادامه فعاليت خود نخواهند بود.

در کابل ها به دلیل اینکه چندین سیم در کنار یکدیگر قرار می گیرند این امکان وجود دارد که سیم ها با یکدیگر اشتباه گرفته شود به همین دلیل پوشش  سیم ها را در رنگ های متفاوت تولید می کنند .که این رنگ بندی نیز خود از استانداردی  که در این زمینه وجود دارد تبعیت می کند.

كابلها با اتكا به ساختماني كه دارند و مقاومت آنها در برابر انواع آسيبهاي محيطي مي توانند با عبور از داخل ديوار،زمين،هوا وحتي زير آبها ، انرژي الكتريكي را  به مكانهاي مصرف مورد نظر طراحان  سيستم هاي الكتريكي منتقل كنند .

کالای برق کریمی تلفن: 02133937008
کالای برق کریمی تلفن: 02133937008
سیم وکابل شاذالکتریک تلفن: 02133964120
سیم وکابل شاذالکتریک تلفن: 02133964120
سیم وکابل شاذالکتریک تلفن: 02133964120

سیم وکابل شاذالکتریک

سیم و کابل های استاندارد
سیم وکابل شاذالکتریک تلفن: 02133964120
سیم وکابل شاذالکتریک تلفن: 02133964120

کابل های افشان و مفتول سیمیا و سیمکات

کابل های افشان و مفتولی سیمیا و سیمکات
فروشگاه نوین شبکه تلفن: 02133900804
فروشگاه نوین شبکه تلفن: 02133900804

سیم و کابل نسوز

فروش سیم و کابل نسوز قلع آندود ۲۰۰ درجه
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760

کابل شبکه CAT6 UTP نگزنس

کابل شبکه CAT6 UTP نگزنس
فروشگاه نوین شبکه تلفن: 02133900804

کابل شبکه CAT5 UTP نگزنس

کابل شبکه CAT5 UTP نگزنس
فروشگاه نوین شبکه تلفن: 02133900804