کابل آلومینیومی

کابل آلومینیومی نوع دیگری از کابلهای برق می باشند که ظرفیت بسیار بالایی نسبت به سایر کابل برق همانند کابل برق مسی یا سایر موارد دارند . در کابل آلومینیومی به علت بالا بودن آلمینوم استفاده شده جریان عبور برق از آن بسیار عالی و همینطور وزن کم و هزینه کمتر از مزیای کابل برق آلمینیوم می باشد.

تولید کنندگان برای جذب مشتری و برآورده کردن نیازشان کابل آلومینیومی را در خط تولید اجرایی کردندکه این امر سبب کاهش هزینه ها میشود , این نوع کابل به دلیل اینکه جنسش از نوع آلومینیوم است و سختی کمتری نسبت به کابل مس دارد باید یک سایز قطر کابل بیشتر از جنس مس انتخاب شود تا به کابل و الکتروموتور صدمه وارد نشود , بهترین جایگزین کابل های مسی کابل های آلومینیوم هستند.

نمایندگی سیم و کابل سیمیا

کابلهای افشان و خشک مسی کابلهای مخابرات و آلومینیوم و خودنگهدار
نوین شبکه تلفن: 02133900804
سیم و کابل یکتا صنعت تلفن: ٠٢١٣٣٩٦٩٦٦٤
کیهان کابل تلفن: ۰۲۱۴۰۳۳۰۶۷۷
کاویان کابل تلفن: ۰۲۱۳۳۹۰۰۰۳۳
شادمان تجهیز تلفن: ۰۲۱۳۳۹۲۲۲۹۰
سیم وکابل کوثران تلفن: 02133963921