کابل افشان

کابل افشان کابلی است که مس آن نازک شده و حالت نرمی زیاد پیدا میکند. کابل افشان را می‌توان خم کرد و به شکل دلخواه درآورد. کابل افشان به راحتی نمی شکند و نسبت به سیم ‌های مفتولی مقاوم تر هستند و معمولاً در داخل منزل و یا فواصل کوتاه از کابل افشان استفاده می‌کنند. علائم بین المللی کابل افشان NYMHY است , درنوع کابل افشان , کابل گرد و کابل تخت تولید می شود.

کابل لوشان

لوشان
کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١

سیم و کابل ثمین

سیم و کابل با کیفیت بالا. دارای تاییدیه و استاندارد
کالای برق اسماعیلی تلفن: 09126592240
کالای برق پریمر تلفن: 02166712526
کالای برق واحد تلفن: 02133906940
الکترو صنعت برقعی تلفن: 02133921970
سیم و کابل کومش البرز تلفن: ٠٢١٣٣٩٩٣٦٠٠

کابل های مسلح وسرب دار

انواع کابل های مسی و آلومینیومی
سیم وکابل شاذالکتریک تلفن: 02133964120
سیم و کابل سیمیا تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۱۴۴۹
کالای برق تیام (دانی نور) تلفن: ٠٢١٣٣١١٥٠٦٨
سیم و کابل البرز تلفن: 021۳۳۹۱۲۶۹۱

کابلهای افشان، نیمه افشان و مفتول سیمند کابل

کابلهای افشان نیمه افشان و مفتول تا مقطع ۵۰۰
سیمند کابل تلفن: ۰۲۱۳۳۱۱۴۳۳۰
سیمند کابل تلفن: ۰۲۱۳۳۱۱۴۳۳۰