کابل افشان

کابل افشان کابلی است که مس آن نازک شده و حالت نرمی زیاد پیدا میکند. کابل افشان را می‌توان خم کرد و به شکل دلخواه درآورد. کابل افشان به راحتی نمی شکند و نسبت به سیم ‌های مفتولی مقاوم تر هستند و معمولاً در داخل منزل و یا فواصل کوتاه از کابل افشان استفاده می‌کنند. علائم بین المللی کابل افشان NYMHY است , درنوع کابل افشان , کابل گرد و کابل تخت تولید می شود.

سیم وکابل شاذالکتریک تلفن: 02133964120

سیم وکابل شاذالکتریک

سیم و کابل های استاندارد
سیم وکابل شاذالکتریک تلفن: 02133964120

کابل های افشان و مفتول سیمیا و سیمکات

کابل های افشان و مفتولی سیمیا و سیمکات
فروشگاه نوین شبکه تلفن: 02133900804
فروشگاه نوین شبکه تلفن: 02133900804

کابل مسى

انواع كابلهاى مسى استاندارد
سیم وکابل کوثران تلفن: 02133963921

نمایندگی سیم و کابل سیمیا

کابلهای افشان و خشک مسی کابلهای مخابرات و آلومینیوم و خودنگهدار
نوین شبکه تلفن: 02133900804
سیم و کابل ایپک تلفن: ۰۲۱۳۳۹۱۹۷۲۷

کابل افشان ١٠*۵

قابل انعطاف
یکتا صنعت تلفن: ٠٢١٣٣٩٦٩٦٧٩
سیم و کابل ایپک تلفن: ۰۲۱۳۳۹۱۹۷۲۷

کابل ۱/۵*۲

پاسارگاد
سیم و کابل پارسا تلفن: ۰۲۱۳۳۱۱۳۹۳۶
کیهان کابل تلفن: ۰۲۱۴۰۳۳۰۶۷۷

کابل افشان استاندارد ١٠*۵

كابل ١٠*٥ پاسارگاد
کالای برق معتمدی تلفن: ٠٢١٦٦٣٤١٢٦٦