کابل شبکه

در شبکه هاي کامپیوتري از کابل شبکه به عنوان محیط انتقال و به منظور ارسال اطلاعات استفاده می گردد. با اين که استفاده از شبکه های بدون کابل نيز در ابعاد وسيعی گسترش يافته است ، ولی هنوز بيش از 95 درصد سازمان ها و موسسات از سيستم های شبکه ای مبتنی بر کابل، استفاده می نمايند . نوع و  سيستم کابل کشی استفاده شده در يک شبکه بسيار حائز اهميت است . در صورتی که قصد داشتن شبکه ای را داريم که دارای حداقل مشکلات باشد و بتواند با استفاده مفيد از پهنای باند به درستی خدمات خود را در اختيار کاربران قرار دهد ، می بايست از يک سيستم کابلينگ مناسب ، استفاده گردد .

کابل هاي شبکه بر حسب متر و فوت اندازه گیري می شوند و هر حلقه کابل شبکه 1000 فوت معادل 305 متر مربع می باشد.

کابل cat6 sftp nexans

کابل تست permanent نگزنس با هدروم بالا
تکنو کابل تلفن: 02166348332
محمد تلفن: 02140330258
سیم و کابل سیمیا تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۱۴۴۹
برق صنعتی وسیم وکابل پرتو پارت تلفن: 02133937846
کالای برق کریمی تلفن: 02133937008
کالای برق کریمی تلفن: 02133937008
سیم وکابل شاذالکتریک تلفن: 02133964120

سیم وکابل شاذالکتریک

سیم و کابل های استاندارد
سیم وکابل شاذالکتریک تلفن: 02133964120

کابل شبکه CAT6 UTP نگزنس

کابل شبکه CAT6 UTP نگزنس
فروشگاه نوین شبکه تلفن: 02133900804

کابل شبکه CAT5 UTP نگزنس

کابل شبکه CAT5 UTP نگزنس
فروشگاه نوین شبکه تلفن: 02133900804

کابلهای شبکه بلدن

کابل شبکه CAT6 SFTP بلدن
فروشگاه نوین شبکه تلفن: 02133900804

کابل و پچ کوردهای فیبر نوری نگزنس

کابل فیبر نوری نگزنس
فروشگاه نوین شبکه تلفن: 02133900804