سیم و کابل و تجهیزات مرتبط

این قسمت شامل کلیه محصولات سیم و کابل و تجهیزات مرتبط مثل انواع لوله و داکت و سینی و نردبان کابل و اتصالات جانبی آنها و نیز سرسیم ها، بست  و ... میباشد. که هر یک در دسته بندی های مجزا و به صورت تفکیکی بنا به ماهیت آنها جهت راحتی جستجو مرتب گردیده است.
سیم و کابل هادی ها و رساناهای جریان برق و الکتریسیته هستند که برای انتقال جریان الکتریکی بین دو محل متفاوت و ارتباط بین دستگاههای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. اما برای انتقال جریان فقط این سیم و کابل نیستند که کلیه عمل انتقال را انجام میدهند، بلکه به همان اندازه که سیم و کابل اهمیت دارند تجهیزات مرتبط به آنها نیز مهم هستند، لذا در این بخش سیم و کابل و تجهیزات مرتبط با هم آمده است.
تجهیزات مرتبط میتواند ابزاری برای نگهداری مثل لوله یا سینی یا نردبان کابل و داکت و باسداکت و یا اتصال مثل کابلشو و سر سیم و مفصل و یا سرکابل با یکدیگر باشند.

کالای برق حسنی تلفن: 02166346497
کالای برق نورسان تلفن: 02133921934
پاورکنترل تلفن: 02133982334
برق مهام (عتیق) تلفن: 09105883187

کانال برق دودمان

انواع داكت (كانال) دودمان
رعدافروز تلفن: 02133117913
رعدافروز تلفن: 02133117913

سیم نسوز دو روکش قلع اندود ۲۰۰ درجه سانتیگراد BLF ایتالیا مدل BLFHRW175

سیم نسوز دو روکش قلع اندود - مقاوم در برابر حلال های نفتی و روغن - درجه حرارت و طول عمر بسیار زیاد
مانیاد صنعت تلفن: 02133939689
مانیاد صنعت تلفن: 02133939689
مانیاد صنعت تلفن: 02133939689