سیم و کابل و تجهیزات مرتبط

این قسمت شامل کلیه محصولات سیم و کابل و تجهیزات مرتبط مثل انواع لوله و داکت و سینی و نردبان کابل و اتصالات جانبی آنها و نیز سرسیم ها، بست  و ... میباشد. که هر یک در دسته بندی های مجزا و به صورت تفکیکی بنا به ماهیت آنها جهت راحتی جستجو مرتب گردیده است.
سیم و کابل هادی ها و رساناهای جریان برق و الکتریسیته هستند که برای انتقال جریان الکتریکی بین دو محل متفاوت و ارتباط بین دستگاههای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. اما برای انتقال جریان فقط این سیم و کابل نیستند که کلیه عمل انتقال را انجام میدهند، بلکه به همان اندازه که سیم و کابل اهمیت دارند تجهیزات مرتبط به آنها نیز مهم هستند، لذا در این بخش سیم و کابل و تجهیزات مرتبط با هم آمده است.
تجهیزات مرتبط میتواند ابزاری برای نگهداری مثل لوله یا سینی یا نردبان کابل و داکت و باسداکت و یا اتصال مثل کابلشو و سر سیم و مفصل و یا سرکابل با یکدیگر باشند.

کالای برق ناصر تلفن: 02133945575
کالای برق ناصر تلفن: 02133945575
کالای برق فرشید تلفن: 02133917337

کابل ۱*۴ افشان

كابل 1*4 افشان
دنیز کابل تلفن: 02136057543

سیم ١.۵

كات كابل شیراز
دنیز کابل تلفن: 02136057543

سیم ٢.۵ * ١

كات كابل
دنیز کابل تلفن: 02136057543

کابل ٢.۵ * ٢

كات كابل شیراز
دنیز کابل تلفن: 02136057543
نویان شبکه تلفن: 02133939882
سیم و کابل و تجهیزات مرتبط
برق و صنعت کوانتوم تلفن: 02133949828
نویان شبکه تلفن: 02133939882
سیم و کابل و تجهیزات مرتبط

سیم و کابل ثمین

سیم و کابل
کالای برق پریمر تلفن: 02166712526
الکترو افشین تلفن: 02166346138