سایر تجهیزات فشار قوی

صنایع برق تایکو تلفن: ۰۲۱۳۳۹۳۸۳۰۴
آراد تجهیز نیرو تلفن: 02140330295
آراد تجهیز نیرو تلفن: 02140330295
آراد تجهیز نیرو تلفن: 02140330295
آراد تجهیز نیرو تلفن: 02140330295
آراد تجهیز نیرو تلفن: 02140330295
آراد تجهیز نیرو تلفن: 02140330295
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760

فروش انواع فیوزهای فشار قوی و آاگ AEG

فروش انواع فیوزهای فشار قوی از 1KV الی 63 KV و از 1A الی 315A ساخت کشور چین ترکیه و ایران
الکتریکی خلیج تلفن: 02133116369
بازرگانی تالی الکتریک – یوسف یزدی تلفن: 02133113234

کلیدهای فشاری شامل انواع شاسی و چراغ سیگنال الکترو کاوه

شاسی های استارت – استوپ – قارچی اضطراری – سلکتورهای فرمان یکطرفه و دو طرفه – دوبل ساده و چراغدار
الکتروکاوه تلفن: 02177686085