ترانس (بالاست)

آداپتور ١٢ ولت

انواع اداپتور و سوئيچينگ
قائم الکترونیک تلفن: ٠٢١٦٦٨٧٦٨٠٣

ترانس الکترونیکی مهتابی استاندارد کی ام سی با برچسب انرژی +A

ترانس استاندارد جهت استفاده برای لامپ های مهتابی و اف پی ال
صنایع روشنایی کی ام سی تلفن: 02166715915
بازرگانی تالی الکتریک – یوسف یزدی تلفن: 02133113234
بازرگانی تالی الکتریک – یوسف یزدی تلفن: 02133113234
بازرگانی تالی الکتریک – یوسف یزدی تلفن: 02133113234
بازرگانی تالی الکتریک – یوسف یزدی تلفن: 02133113234
بازرگانی تالی الکتریک – یوسف یزدی تلفن: 02133113234
بازرگانی تالی الکتریک – یوسف یزدی تلفن: 02133113234
بازرگانی تالی الکتریک – یوسف یزدی تلفن: 02133113234
بازرگانی تالی الکتریک – یوسف یزدی تلفن: 02133113234
فروشگاه نورلایت تلفن: 02166700234
روشنایی دریا تلفن: 02166764881