لوستر تزیینی

این روزها توجه به نورپردازی در خانه ها بیشتر شده و استفاده از روشنایی و منابع نوری مختلف در فضاهای زیادی دیده می شود. لوستر تزیینی را می توان آشنا ترین نوع نورپردازی و چراغ روشنایی در خانه های ایرانی دانست. این لوسترها تنوع بسیاری داشته و برای سبک های مختلف دکوراسیون و هماهنگ با رنگ و تم خانه قابل استفاده اند. جذابیت و محاسن لوسترهای تزیینی رواج چشمگیری یافته و در نتیجه طیف متنوعی در دسترس قرار گرفته اند.
یک لوستر تزیینی شباهت بسیاری به یک چلچراغ دارد که تنها نقش توزیع کننده نور را در آرایش افه های نوری یک اتاق را بر عهده ندارد، بلکه در عین حال در تعیین حس و حال فضای داخلی نیز نقش مهمی ایفا می کند.

 

کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١

آباژور رومیزی باران

آباژور رومیزی باران
کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١

دیوار کوب باران کد ۴۲۸

دیوار کوب باران
کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١

دیوار کوب باران کد ۴۰۰

دیوار کوب باران
کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١

لوستر باران کد ۲۰۸

لوستر باران
کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١