کابل خشک

کابل خشک کابلی است که جهت استفاده در زمین و مصارفی که نیاز به انعطاف زیاد کابل نداشته باشیم است. این نوع کابل‌ها برای تامین برق جهت نصب ثابت در زیرزمین، داکت‌ها، تاسیسات داخل ساختمان، داخل آب و در فضای باز که امکان صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد قابل استفاده هستند.

سیم و کابل عرش تلفن: 09128187831
شادمان تجهیز تلفن: ۰۲۱۳۳۹۲۲۲۹۰
سیم و کابل عرش تلفن: 09128187831

کابل خشک ( زمینی )

كابل خشك ( زميني )
یکتا صنعت تلفن: ٠٢١٣٣٩٦٩٦٧٩
رعدافروز تلفن: 02133117913