توزیع کننده ملزومات برق و الکترونیک صنعتی SEMIKRON آلمان

ماژول IGBT سمیکرون

 ماژول دیود تریستور semikron

 ماژول دوبل تریستور SEMIKRON         

ماژول IGBT Semikron

 ماژول دیود تریستور سمیکرون     

 ماژول دوبل تریستور سمیکرون

محصولات semikron

تریستور

انواع نیمه هادی و یکسوکننده    semikron

ماژول IGBT سمیکرون – ماژول دیود تریستور semikron– ماژول دوبل تریستور SEMIKRON

ماژول دوبل دیود سمیکرون، ماژول آی جی بی تی سمیکرون، پل دیود تک فاز و سه فاز مارک SEMIKRON

انواع نیمه هادیها و یکسوکنندههای تک فاز و سه فاز semikron آلمان

صنعت و بازرگانی ریحانی به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان تجهیزات برق و الکترونیک صنعتی در ایران، میباشد. صنعت و بازرگانی ریحانی توزیع کننده محصولات semikron آلمان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع نیمه هادیها و یکسوکنندههای تک فاز و سه فاز اعلام میدارد.

 1. ماژول دوبل تریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skkt 570 a تا skkt 15 a ).
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT15/06E – SKKT15/08E – SKKT15/12E – SKKT15/14E – SKKT15/16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT20/08E – SKKT20/12E – SKKT20/14E – SKKT20/16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT20B08E – SKKT20B12E – SKKT20B14E – SKKT20B16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT27/08E – SKKT27/12E – SKKT27/14E – SKKT27/16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT27B08E – SKKT27B12E – SKKT27B14E – SKKT27B16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT42/08E – SKKT42/12E – SKKT42/14E – SKKT42/16E – SKKT42/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT42B08E – SKKT42B12E – SKKT42B14E – SKKT42B16E – SKKT42B18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT57/08E – SKKT57/12E – SKKT57/14E – SKKT57/16E – SKKT57/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT57B08E – SKKT57B12E – SKKT57B14E – SKKT57B16E – SKKT57B18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT57/20E H4-SKKT57/22E H4
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT58/16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT58B16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT72/08E – SKKT72/12E – SKKT72/14E – SKKT72/16E – SKKT72/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT72B08E – SKKT72B12E – SKKT72B14E – SKKT72B16E – SKKT72B18E
  SKKT72/20E H4-SKKT72/22E H4
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT92/08E – SKKT92/12E – SKKT92/14E – SKKT92/16E – SKKT92/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT92B08E – SKKT92B12E – SKKT92B14E – SKKT92B16E – SKKT92B18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT106/08E – SKKT106/12E – SKKT106/14E – SKKT106/16E – SKKT106/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT106B08E – SKKT106B12E – SKKT106B14E – SKKT106B16E – SKKT106B18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT107/16E
  SKKT107B16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT122/08E – SKKT122/12E – SKKT122/14E – SKKT122/16E – SKKT122/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT122B08E – SKKT122B12E – SKKT122B14E – SKKT122B16E – SKKT122B18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT132/08E – SKKT132/12E – SKKT132/14E – SKKT132/16E – SKKT132/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT132/20E H4-SKKT132/22E H4
  SKKT162/08E – SKKT162/12E – SKKT162/14E – SKKT162/16E – SKKT162/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT162/20E H4 – SKKT162/22E H4
  SKKT172/14E – SKKT172/16E – SKKT172/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT250/08E – SKKT250/12E – SKKT250/16E – SKKT250/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT273/12E – SKKT273/16E – SKKT273/18E
  SKKT280/20E H4 – SKKT280/22E H4
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT330/08E – SKKT330/12E – SKKT330/16E – SKKT330/18E
  SKKT323/12E – SKKT323/16E
  SKKT460/16E
  SKKT460/22E H4
  SKKT570/12E – SKKT570/16E – SKKT570/18E


    کاربرد : کنترل دور موتور dc ، سافت استاتر ac ، کنترل نور و دما.

 1. ماژول دوبل دیود مارک SEMIKRON آلمان ( skkd 700 a تا skkd 15 a).

ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD15/06 – SKKD15/08 – SKKD15/12 – SKKD15/14 – SKKD15/16
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD26/12 – SKKD26/14 – SKKD26/16
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD46/04 – SKKD46/06 – SKKD46/08 – SKKD46/12 – SKKD46/14 – SKKD46/16 – SKKD46/18
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD81/04 – SKKD81/06 – SKKD81/08 – SKKD81/12 – SKKD81/14 – SKKD81/16 – SKKD81/18
SKKD81/20 H4 – SKKD81/22 H4
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD100/04 – SKKD100/08 – SKKD100/12 – SKKD100/14 – SKKD100/16 – SKKD100/18
SKKD101/16
SKKD152/16 H1
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD162/08 – SKKD162/12 – SKKD162/14 – SKKD162/16 – SKKD162/18
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD162/20 H4 – SKKD162/22 H4
SKKD212/12 – SKKD212/18—-
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD260/08 – SKKD260/12 – SKKD260/16
SKKD260/20 H4 – SKKD260/22 H4
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD353/12 – SKKD353/16 – SKKD353/18
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD380/08 – SKKD380/12 – SKKD380/16 – SKKD380/18
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD380/20 H4 – SKKD380/22 H4
SKKD701/12 – SKKD701/16 – SKKD701/18
SKKD701/22 H4

کاربرد : شارژرهای باطری ، رکتیفایر تک فاز و سه فاز ، پاور ساپلایهای صنعتی.

 1. ماژول دیود تریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skkh 570 a تا skkh 15 a ).

SKKH15/06E – SKKH15/08E – SKKH15/12E – SKKH15/14E – SKKH15/16E
SKKH20/08E – SKKH20/12E – SKKH20/14E – SKKH20/16E
SKKH27/08E – SKKH27/12E – SKKH27/14E – SKKH27/16E
SKKH42/08E – SKKH42/12E – SKKH42/14E – SKKH42/16E – SKKH42/18E
SKKH57/08E – SKKH57/12E – SKKH57/14E – SKKH57/16E – SKKH57/18E
SKKH57/20E H4-SKKH57/22E H4
SKKH58/16E
SKKH72/08E – SKKH72/12E – SKKH72/14E – SKKH72/16E – SKKH72/18E
SKKH72/20E H4-SKKH72/22E H4
SKKH92/08E – SKKH92/12E – SKKH92/14E – SKKH92/16E – SKKH92/18E
SKKH106/08E – SKKH106/12E – SKKH106/14E – SKKH106/16E – SKKH106/18E
SKKH107/16E
SKKH122/08E – SKKH122/12E – SKKH122/14E – SKKH122/16E – SKKH122/18E
SKKH132/08E – SKKH132/12E – SKKH132/14E – SKKH132/16E – SKKH132/18E
SKKH132/20E H4-SKKH132/22E H4
SKKH162/08E – SKKH162/12E – SKKH162/14E – SKKH162/16E – SKKH162/18E
SKKH162/20E H4 – SKKH162/22E H4
SKKH172/14E – SKKH172/16E – SKKH172/18E
SKKH250/08E – SKKH250/12E – SKKH250/16E – SKKH250/18E
SKKH273/12E – SKKH273/16E – SKKH273/18E
SKKH280/20E H4 – SKKH280/22E H4
SKKH330/08E – SKKH330/12E – SKKH330/16E – SKKH330/18E
SKKH323/12E – SKKH323/16E
SKKH460/16E
SKKH460/22E H4
SKKH570/12E – SKKH570/16E – SKKH570/18E

کاربرد : کنترل دور موتور ، سافت استارتر ، پل دیود تریستوری.

 1. ماژول آی جی بی تی (IGBT) سمیکرون در انواع : تک ، دوبل ، شش تایی ، هفت تایی با پل دیود ,کنترل دار مارک SEMIKRON آلمان.
  SKM145GB066D – SKM195GB066D – SKM300GB066D – SKM400GB066D – SKM600GB066D
  SKM200GARL066T – SKM300GARL066T – SKM400GARL066T
  SKM150MLI066TAT – SKM200MLI066TAT – SKM300MLI066TAT
  SKM75GAL063D – SKM300GAL063D
  SKM75GAR063D – SKM300GAR063D
  SKM50GB063D – SKM75GB063D – SKM100GB063D – SKM200GB063D – SKM300GB063D
  SKM150GAL12V – SKM200GAL12VL2 – SKM400GAL12V – SKM400GAR12V
  SKM300GA12V – SKM400GA12V – SKM600GA12V
  SKM50GB12V – SKM75GB12V – SKM100GB12V – SKM150GB12V – SKM200GB12V – SKM300GB12V – SKM400GB12V
  SKM200GAL12E4 – SKM300GAL12E4 – SKM400GAL12E4
  SKM200GAR12E4 – SKM300GAR12E4 – SKM400GAR12E4
  SKM300GA12E4 – SKM400GA12E4 – SKM600GA12E4 – SKM900GA12E4
  SKM200GB12E4 – SKM300GB12E4 – SKM400GB12E4 – SKM450GB12E4
  SKM450GM12E4
  SKM50GAL12T4 – SKM100GAL12T4 – SKM150GAL12T4 – SKM200GAL12T4 – SKM300GAL12T4 – SKM400GAL12T4
  SKM150GAR12T4 – SKM400GAR12T4
  SKM300GA12T4 – SKM400GA12T4 – SKM600GA12T4
  SKM50GB12T4 – SKM75GB12T4 – SKM100GB12T4 – SKM100GB12T4G – SKM150GB12T4 – SKM150GB12T4G – SKM200GB12T4 – SKM300GB12T4 – SKM400GB12T4 – SKM450GB12T4
  SKM150GM12T4 – SKM150GM12T4G – SKM200GM12T4 – SKM300GM12T4 – SKM1400GM12T4
  SKM300GBD12T4

 موارد مصرف : کنترل دور موتورac ، ups و دستگاه جوش اینورتری.

 1. پل دیود تک فاز و سه فاز مارک SEMIKRON آلمانa) 25 الی a 250 skb-skd ).
  دیود کابلی مارک SEMIKRON آلمان ( skn 320 a تا skn 20 a ).
  تریستور کابلی مارک SEMIKRON آلمان (۳۰۰ a skt تا skt 10 a ).
  تریستور دیسکی مارک SEMIKRON آلمان ( skt 2400 a تا a 240 skt ).
  وریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skvc ).
  درایور آی جی بی تی مارک سمیکرون آلمان ( skhi و skper ).
  سوئیچ ( skkq 3000 a تا skkq 560 a ) مارک SEMIKRON آلمان
  قابل مصرف در سافت استارتر

آی جی بی تی قطعات صنعتی خریدمحصولات سمیکرون آلمان خرید SKKD فروش SKKT IGBT خریدsemikron خریدفروش سمیکرون سمیکرون نمایندگی کوره القایی دیود خریدفروش تریستور پل دیود خرید خرید IGBT فروش دوبل تریستورخرید سمیکرون آلمان فروش SKKD خرید SKM خرید SKKT IXYS فروش خرید WESTCODE خرید TECHSEM

 

 ماژول IGBT سمیکرون , ماژول دیود تریستور semikron, ماژول دوبل تریستور SEMIKRON,ماژول IGBT Semikron , ماژول دیود تریستور سمیکرون, ماژول دوبل تریستور سمیکرون,محصولات semikron,تریستور,


 ماژول IGBT سمیکرون

 ماژول دیود تریستور semikron

ماژول دوبل تریستور SEMIKRON

ماژول IGBT Semikron

 ماژول دیود تریستور سمیکرون

 ماژول دوبل تریستور سمیکرون

محصولات semikron

تریستور

 

 

ماژول IGBT سمیکرون

 ماژول دیود تریستور semikron

 ماژول دوبل تریستور SEMIKRON         

ماژول IGBT Semikron

 ماژول دیود تریستور سمیکرون     

 ماژول دوبل تریستور سمیکرون

محصولات semikron

تریستور

انواع نیمه هادی و یکسوکننده    semikron

ماژول IGBT سمیکرون – ماژول دیود تریستور semikron– ماژول دوبل تریستور SEMIKRON

ماژول دوبل دیود سمیکرون، ماژول آی جی بی تی سمیکرون، پل دیود تک فاز و سه فاز مارک SEMIKRON

انواع نیمه هادیها و یکسوکنندههای تک فاز و سه فاز semikron آلمان

صنعت و بازرگانی ریحانی به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان تجهیزات برق و الکترونیک صنعتی در ایران، میباشد. صنعت و بازرگانی ریحانی توزیع کننده محصولات semikron آلمان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع نیمه هادیها و یکسوکنندههای تک فاز و سه فاز اعلام میدارد.

 1. ماژول دوبل تریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skkt 570 a تا skkt 15 a ).
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT15/06E – SKKT15/08E – SKKT15/12E – SKKT15/14E – SKKT15/16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT20/08E – SKKT20/12E – SKKT20/14E – SKKT20/16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT20B08E – SKKT20B12E – SKKT20B14E – SKKT20B16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT27/08E – SKKT27/12E – SKKT27/14E – SKKT27/16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT27B08E – SKKT27B12E – SKKT27B14E – SKKT27B16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT42/08E – SKKT42/12E – SKKT42/14E – SKKT42/16E – SKKT42/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT42B08E – SKKT42B12E – SKKT42B14E – SKKT42B16E – SKKT42B18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT57/08E – SKKT57/12E – SKKT57/14E – SKKT57/16E – SKKT57/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT57B08E – SKKT57B12E – SKKT57B14E – SKKT57B16E – SKKT57B18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT57/20E H4-SKKT57/22E H4
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT58/16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT58B16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT72/08E – SKKT72/12E – SKKT72/14E – SKKT72/16E – SKKT72/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT72B08E – SKKT72B12E – SKKT72B14E – SKKT72B16E – SKKT72B18E
  SKKT72/20E H4-SKKT72/22E H4
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT92/08E – SKKT92/12E – SKKT92/14E – SKKT92/16E – SKKT92/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT92B08E – SKKT92B12E – SKKT92B14E – SKKT92B16E – SKKT92B18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT106/08E – SKKT106/12E – SKKT106/14E – SKKT106/16E – SKKT106/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT106B08E – SKKT106B12E – SKKT106B14E – SKKT106B16E – SKKT106B18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT107/16E
  SKKT107B16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT122/08E – SKKT122/12E – SKKT122/14E – SKKT122/16E – SKKT122/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT122B08E – SKKT122B12E – SKKT122B14E – SKKT122B16E – SKKT122B18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT132/08E – SKKT132/12E – SKKT132/14E – SKKT132/16E – SKKT132/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT132/20E H4-SKKT132/22E H4
  SKKT162/08E – SKKT162/12E – SKKT162/14E – SKKT162/16E – SKKT162/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT162/20E H4 – SKKT162/22E H4
  SKKT172/14E – SKKT172/16E – SKKT172/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT250/08E – SKKT250/12E – SKKT250/16E – SKKT250/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT273/12E – SKKT273/16E – SKKT273/18E
  SKKT280/20E H4 – SKKT280/22E H4
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT330/08E – SKKT330/12E – SKKT330/16E – SKKT330/18E
  SKKT323/12E – SKKT323/16E
  SKKT460/16E
  SKKT460/22E H4
  SKKT570/12E – SKKT570/16E – SKKT570/18E


    کاربرد : کنترل دور موتور dc ، سافت استاتر ac ، کنترل نور و دما.

 1. ماژول دوبل دیود مارک SEMIKRON آلمان ( skkd 700 a تا skkd 15 a).

ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD15/06 – SKKD15/08 – SKKD15/12 – SKKD15/14 – SKKD15/16
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD26/12 – SKKD26/14 – SKKD26/16
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD46/04 – SKKD46/06 – SKKD46/08 – SKKD46/12 – SKKD46/14 – SKKD46/16 – SKKD46/18
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD81/04 – SKKD81/06 – SKKD81/08 – SKKD81/12 – SKKD81/14 – SKKD81/16 – SKKD81/18
SKKD81/20 H4 – SKKD81/22 H4
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD100/04 – SKKD100/08 – SKKD100/12 – SKKD100/14 – SKKD100/16 – SKKD100/18
SKKD101/16
SKKD152/16 H1
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD162/08 – SKKD162/12 – SKKD162/14 – SKKD162/16 – SKKD162/18
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD162/20 H4 – SKKD162/22 H4
SKKD212/12 – SKKD212/18—-
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD260/08 – SKKD260/12 – SKKD260/16
SKKD260/20 H4 – SKKD260/22 H4
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD353/12 – SKKD353/16 – SKKD353/18
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD380/08 – SKKD380/12 – SKKD380/16 – SKKD380/18
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD380/20 H4 – SKKD380/22 H4
SKKD701/12 – SKKD701/16 – SKKD701/18
SKKD701/22 H4

کاربرد : شارژرهای باطری ، رکتیفایر تک فاز و سه فاز ، پاور ساپلایهای صنعتی.

 1. ماژول دیود تریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skkh 570 a تا skkh 15 a ).

SKKH15/06E – SKKH15/08E – SKKH15/12E – SKKH15/14E – SKKH15/16E
SKKH20/08E – SKKH20/12E – SKKH20/14E – SKKH20/16E
SKKH27/08E – SKKH27/12E – SKKH27/14E – SKKH27/16E
SKKH42/08E – SKKH42/12E – SKKH42/14E – SKKH42/16E – SKKH42/18E
SKKH57/08E – SKKH57/12E – SKKH57/14E – SKKH57/16E – SKKH57/18E
SKKH57/20E H4-SKKH57/22E H4
SKKH58/16E
SKKH72/08E – SKKH72/12E – SKKH72/14E – SKKH72/16E – SKKH72/18E
SKKH72/20E H4-SKKH72/22E H4
SKKH92/08E – SKKH92/12E – SKKH92/14E – SKKH92/16E – SKKH92/18E
SKKH106/08E – SKKH106/12E – SKKH106/14E – SKKH106/16E – SKKH106/18E
SKKH107/16E
SKKH122/08E – SKKH122/12E – SKKH122/14E – SKKH122/16E – SKKH122/18E
SKKH132/08E – SKKH132/12E – SKKH132/14E – SKKH132/16E – SKKH132/18E
SKKH132/20E H4-SKKH132/22E H4
SKKH162/08E – SKKH162/12E – SKKH162/14E – SKKH162/16E – SKKH162/18E
SKKH162/20E H4 – SKKH162/22E H4
SKKH172/14E – SKKH172/16E – SKKH172/18E
SKKH250/08E – SKKH250/12E – SKKH250/16E – SKKH250/18E
SKKH273/12E – SKKH273/16E – SKKH273/18E
SKKH280/20E H4 – SKKH280/22E H4
SKKH330/08E – SKKH330/12E – SKKH330/16E – SKKH330/18E
SKKH323/12E – SKKH323/16E
SKKH460/16E
SKKH460/22E H4
SKKH570/12E – SKKH570/16E – SKKH570/18E

کاربرد : کنترل دور موتور ، سافت استارتر ، پل دیود تریستوری.

 1. ماژول آی جی بی تی (IGBT) سمیکرون در انواع : تک ، دوبل ، شش تایی ، هفت تایی با پل دیود ,کنترل دار مارک SEMIKRON آلمان.
  SKM145GB066D – SKM195GB066D – SKM300GB066D – SKM400GB066D – SKM600GB066D
  SKM200GARL066T – SKM300GARL066T – SKM400GARL066T
  SKM150MLI066TAT – SKM200MLI066TAT – SKM300MLI066TAT
  SKM75GAL063D – SKM300GAL063D
  SKM75GAR063D – SKM300GAR063D
  SKM50GB063D – SKM75GB063D – SKM100GB063D – SKM200GB063D – SKM300GB063D
  SKM150GAL12V – SKM200GAL12VL2 – SKM400GAL12V – SKM400GAR12V
  SKM300GA12V – SKM400GA12V – SKM600GA12V
  SKM50GB12V – SKM75GB12V – SKM100GB12V – SKM150GB12V – SKM200GB12V – SKM300GB12V – SKM400GB12V
  SKM200GAL12E4 – SKM300GAL12E4 – SKM400GAL12E4
  SKM200GAR12E4 – SKM300GAR12E4 – SKM400GAR12E4
  SKM300GA12E4 – SKM400GA12E4 – SKM600GA12E4 – SKM900GA12E4
  SKM200GB12E4 – SKM300GB12E4 – SKM400GB12E4 – SKM450GB12E4
  SKM450GM12E4
  SKM50GAL12T4 – SKM100GAL12T4 – SKM150GAL12T4 – SKM200GAL12T4 – SKM300GAL12T4 – SKM400GAL12T4
  SKM150GAR12T4 – SKM400GAR12T4
  SKM300GA12T4 – SKM400GA12T4 – SKM600GA12T4
  SKM50GB12T4 – SKM75GB12T4 – SKM100GB12T4 – SKM100GB12T4G – SKM150GB12T4 – SKM150GB12T4G – SKM200GB12T4 – SKM300GB12T4 – SKM400GB12T4 – SKM450GB12T4
  SKM150GM12T4 – SKM150GM12T4G – SKM200GM12T4 – SKM300GM12T4 – SKM1400GM12T4
  SKM300GBD12T4

 موارد مصرف : کنترل دور موتورac ، ups و دستگاه جوش اینورتری.

 1. پل دیود تک فاز و سه فاز مارک SEMIKRON آلمانa) 25 الی a 250 skb-skd ).
  دیود کابلی مارک SEMIKRON آلمان ( skn 320 a تا skn 20 a ).
  تریستور کابلی مارک SEMIKRON آلمان (۳۰۰ a skt تا skt 10 a ).
  تریستور دیسکی مارک SEMIKRON آلمان ( skt 2400 a تا a 240 skt ).
  وریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skvc ).
  درایور آی جی بی تی مارک سمیکرون آلمان ( skhi و skper ).
  سوئیچ ( skkq 3000 a تا skkq 560 a ) مارک SEMIKRON آلمان
  قابل مصرف در سافت استارتر

 

 

 

 

 

صنعت و بازرگانی ریحانی صفحه اختصاصی
 • تلفن : 02136619059
 • آدرس : تهران-لاله زار جنوبی –پایین تر از کوچه ترابی گودرزی - پاساژ جهان الکتریک پلاک9
 • موبایل : 09121238576

نظرات کاربران

فروشگاه های برگزیده

کالای برق هوشمند

پخش لوازم الكتريكي و روشنايي

ارایه کلیه خدمات برق روشنایی و صنعتی فروش تجهیزات فشار قوی ، ضعیف و متوسط فروش انواع چراغ و لامپ و…

09123769186

صنایع روشنایی سنیم

پخش لوازم الكتريكي و روشنايي

فروش پنل ، ریسه شلنگی ، پرژکتور ، لامپ LED ، سیم آنتن ، سرسیم وایر شو ، محافظ ،روکش حرارتی ، مینیا…

02133997155

کالای برق محبی

پخش لوازم الکتریکی و روشنایی

نمایندگی شرکت های پارت الکتریک ،نمودار کنترل ، پارس اروند(cie) ،سلین نور ، دلتا ، پارت الکتریک ، س…

02133975840