شرایط و قوانین

  • با وجود آنکه دقت و تلاش فراوان در جهت ممیزی اطلاعات جمع آوری شده در سایت بکار رفته است اما اساس اطلاعات موجود در سایت، اظهارات فروشندگان و تامین کنندگان می باشد. لذا مسئولیت مستقیم دقت و صحت اطلاعات، با ایشان می باشد.
  • مدیریت سایت چراغ قوه هیچ مسئولیتی در قبال تامین کنندگان و فروشندگان نداشته و هر نوع مسئولیت را در این رابطه از خود سلب می نماید.
  • سایت “چراغ قوه” در مقابل اطلاعات سایتهای دیگرى که با این سایت مرتبط باشد، لینک داده شده باشد و یا لینک آن در سایت قرار داشته باشد، مسئول نیست.
  • هرگونه سوءاستفاده از نام وب سایت ” چراغ قوه” و خدمات مرتبط ممنوع می باشد.
  • مدیریت سایت چراغ قوه قادر به بررسی مجوز قانونی تامین کنندگان و واحدهای صنفی نبوده و مسئولیت آن تماماً بر عهده مدیریت واحد صنفی می باشد.
  • هر نوع تشابه اسمی بین تامین کنندگان و  واحدهای صنفی، باید بین طرفین دعوی حل و فصل شود و مدیریت سایت چراغ قوه مسئولیتی در این مورد ندارد.
  • مطالب نوشته شده توسط کاربران چراغ قوه صرفاً نظرات شخصی کاربران بوده و با ممیزی  مدیریت، در سایت قرار خواهد گرفت.