سایر تجهیزات صنعت برق

سایر تجهیزات صنعت برق به کلیه ادوات، تجهیزات و لوازمی که به نوعی با صنعت بزرگ برق در ارتباط هستند ولی به علت کوچک بودن دسته بندی آنها و نیز ارتباط غیر مستقیم با صنعت برق در این بخش قرار گرفته اند.

تجهیزاتی شامل اینورتر و سافت اینورینر نیز پنوماتیک و هیدرولیک تجهیزات شبکه و تهویه، لوازم صوتی، ژنراتور باتری و UPS آنتن و تابلوهای روان شهری انواع سنسورها و ... به صورت مجزا در این بخش امده است.

نویان شبکه تلفن: 02133939882
نویان شبکه تلفن: 02133939882
نویان شبکه تلفن: 02133939882
نویان شبکه تلفن: 02133939882
کالای برق اعتماد تلفن: 02133910085

آژیر BSJ

١سال گارانتی تعویض
فروشگاه جوان تلفن: ٠٢١٣٣٩٤٩٥٧٥
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760

اینورتر دلتا

کنترل دور موتورهای تکفاز وسه فاز
اتوماسیون صنعتی نادر تلفن: 021۳۳۱۱۱۵۶۳
گروه صنعتی سیماتیک تلفن: 02133114052

لنت برق

لنت برق جک اسمیت
نورتکنیک تلفن: ٠٢١٦٦٧٢٤٦٤٦