کابل روغنی

از کابل روغنی بیشتر در فشار متوسط استفاده می شود و بعلت گرانی خود کابل و همچنین مفصل و سر کابل در فشار ضعیف بندرت استفاده می شود.در کابلهای روغنی عایق اصلی سیمها کاغذ آغشته به روغن بوده که به صورت چند لایه دور هادی پیچیده میشوند و دور  آن  غلاف سربی قرار دارد کابل روغنی سه سیمه تا ولتاژهای 132 کیلوولت و تک سیمه تا 400 کیلوولت ساخته میشوند .

پیشتاز الکتریک تلفن: ۰۲۱۳۶۶۱۶۰۵۳
پیشتاز الکتریک تلفن: ۰۲۱۳۶۶۱۶۰۵۳
صنعت الکتروتکنیک تلفن: 02166751742
سیم وکابل شاذالکتریک تلفن: 02133964120

سیم وکابل شاذالکتریک

سیم و کابل های استاندارد
سیم وکابل شاذالکتریک تلفن: 02133964120

نمایندگی سیم و کابل سیمیا

کابلهای افشان و خشک مسی کابلهای مخابرات و آلومینیوم و خودنگهدار
نوین شبکه تلفن: 02133900804
کیهان کابل تلفن: ۰۲۱۴۰۳۳۰۶۷۷
شادمان تجهیز تلفن: ۰۲۱۳۳۹۲۲۲۹۰