توزیع کننده ملزومات برق و الکترونیک صنعتی SEMIKRON آلمان

ماژول IGBT سمیکرون

 ماژول دیود تریستور semikron

 ماژول دوبل تریستور SEMIKRON         

ماژول IGBT Semikron

 ماژول دیود تریستور سمیکرون     

 ماژول دوبل تریستور سمیکرون

محصولات semikron

تریستور

انواع نیمه هادی و یکسوکننده    semikron

ماژول IGBT سمیکرون – ماژول دیود تریستور semikron– ماژول دوبل تریستور SEMIKRON

ماژول دوبل دیود سمیکرون، ماژول آی جی بی تی سمیکرون، پل دیود تک فاز و سه فاز مارک SEMIKRON

انواع نیمه هادیها و یکسوکنندههای تک فاز و سه فاز semikron آلمان

صنعت و بازرگانی ریحانی به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان تجهیزات برق و الکترونیک صنعتی در ایران، میباشد. صنعت و بازرگانی ریحانی توزیع کننده محصولات semikron آلمان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع نیمه هادیها و یکسوکنندههای تک فاز و سه فاز اعلام میدارد.

 1. ماژول دوبل تریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skkt 570 a تا skkt 15 a ).
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT15/06E – SKKT15/08E – SKKT15/12E – SKKT15/14E – SKKT15/16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT20/08E – SKKT20/12E – SKKT20/14E – SKKT20/16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT20B08E – SKKT20B12E – SKKT20B14E – SKKT20B16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT27/08E – SKKT27/12E – SKKT27/14E – SKKT27/16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT27B08E – SKKT27B12E – SKKT27B14E – SKKT27B16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT42/08E – SKKT42/12E – SKKT42/14E – SKKT42/16E – SKKT42/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT42B08E – SKKT42B12E – SKKT42B14E – SKKT42B16E – SKKT42B18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT57/08E – SKKT57/12E – SKKT57/14E – SKKT57/16E – SKKT57/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT57B08E – SKKT57B12E – SKKT57B14E – SKKT57B16E – SKKT57B18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT57/20E H4-SKKT57/22E H4
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT58/16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT58B16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT72/08E – SKKT72/12E – SKKT72/14E – SKKT72/16E – SKKT72/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT72B08E – SKKT72B12E – SKKT72B14E – SKKT72B16E – SKKT72B18E
  SKKT72/20E H4-SKKT72/22E H4
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT92/08E – SKKT92/12E – SKKT92/14E – SKKT92/16E – SKKT92/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT92B08E – SKKT92B12E – SKKT92B14E – SKKT92B16E – SKKT92B18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT106/08E – SKKT106/12E – SKKT106/14E – SKKT106/16E – SKKT106/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT106B08E – SKKT106B12E – SKKT106B14E – SKKT106B16E – SKKT106B18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT107/16E
  SKKT107B16E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT122/08E – SKKT122/12E – SKKT122/14E – SKKT122/16E – SKKT122/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT122B08E – SKKT122B12E – SKKT122B14E – SKKT122B16E – SKKT122B18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT132/08E – SKKT132/12E – SKKT132/14E – SKKT132/16E – SKKT132/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT132/20E H4-SKKT132/22E H4
  SKKT162/08E – SKKT162/12E – SKKT162/14E – SKKT162/16E – SKKT162/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron SKKT162/20E H4 – SKKT162/22E H4
  SKKT172/14E – SKKT172/16E – SKKT172/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT250/08E – SKKT250/12E – SKKT250/16E – SKKT250/18E
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT273/12E – SKKT273/16E – SKKT273/18E
  SKKT280/20E H4 – SKKT280/22E H4
  ماژول دوبل تریستور Semikron  SKKT330/08E – SKKT330/12E – SKKT330/16E – SKKT330/18E
  SKKT323/12E – SKKT323/16E
  SKKT460/16E
  SKKT460/22E H4
  SKKT570/12E – SKKT570/16E – SKKT570/18E


    کاربرد : کنترل دور موتور dc ، سافت استاتر ac ، کنترل نور و دما.

 1. ماژول دوبل دیود مارک SEMIKRON آلمان ( skkd 700 a تا skkd 15 a).

ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD15/06 – SKKD15/08 – SKKD15/12 – SKKD15/14 – SKKD15/16
ماژول دوبل دیود semikron آلمان- SKKD26/12 – SKKD26/1