درایو و اینورترهای هیمل الکتریک

0 ریال

VSD HAVXC-0.4kW,3A-220V-1phase-compactدرایو ۰٫۴ کیلو وات تکفاز  هیمل

VSD HAVXC-0.75kW, 4.5 A-220V-1phase-compact درایو۰٫۷۵ کیلو وات تکفاز  هیمل

VSD HAVXC-1.5kW, 7.1 A-220V-1phase-compact درایو۱٫۵ کیلو وات تکفازهیمل

VSD HAVXC-2.2kW, 9.8A-220V-1phase-Compact درایو۲٫۲ کیلو وات تکفازهیمل

HAVXC 0.75kW, 2.3 A 380V 3PH Compactدرایو ۰٫۷۵ کیلو وات سه فاز هیمل

HAVXC1.5kW, 3.7A 380V 3PH Compactدرایو ۰٫۷۵ کیلو وات سه فاز هیمل

HAVXC 2.2kW, 5A 380V 3PH Compactدرایو ۰٫۷۵ کیلو وات سه فاز هیمل

HAVXC 4kW, 8.8A  ۳۸۰V 3PH Compact       درایو ۰٫۷۵ کیلو وات سه فاز هیمل

HAVXS 5.5 kW, 13 A 380V 3PH STANDARD, VT modelدرایو ۰٫۷۵ کیلو وات سه فاز هیمل

HAVXS 7.5kW, 17A 380V 3PH STANDARD, VT modelدرایو۷٫۵ کیلو وات سه فاز هیمل

HAVXS 11kW, 25 A 380V 3PH STANDARD, VT Model درایو۱۱ کیلو وات سه فاز هیمل

HAVXS 15kW, 32 A 380V 3PH STANDARD, VT Modelدرایو۱۵ کیلو وات سه فاز هیمل

HAVXS 18.5kW, 37 A 380V 3PH STANDARD, VT Modelدرایو۱۸٫۵ کیلو وات سه فاز هیمل

HAVXS 22kW, 45 A 380V 3PH STANDARD, VT Modelدرایو۲۲ کیلو وات سه فاز هیمل

HAVXS 37kW, 75 A 380V 3PH STANDARD, VT Modelدرایو۳۷کیلو وات سه فاز هیمل

HAVXS 45kW, 90 A 380V 3PH STANDARD, VT Modelدرایو۴۵ کیلو وات سه فاز هیمل

HAVXS 55kW 380V, 110 A 3PH STANDARD, VT Modelدرایو۵۵ کیلو وات سه فاز هیمل

HAVXS 75kW, 157 A 380V 3PH STANDARD, VT Modelدرایو۷۵ کیلو وات سه فاز هیمل

HAVXS 90kW, 180 A 380V 3PH STANDARD, VT Modelدرایو۹۰ کیلو وات سه فاز هیمل

HAVXS 110kW, 214 A 380V 3PH STANDARD, VT Modelدرایو۱۱۰ کیلو وات سه فاز هیمل

HAVXS 132kW, 256 A 380V 3PH STANDARD, VT Modelدرایو۱۳۲ کیلو وات سه فاز هیمل

زاگرس صنعت صفحه اختصاصی
  • تلفن : 02133532384
  • آدرس : لاله زار جنوبی نبش کوچه شاهچراغی،پالار صنعت
  • موبایل : 09127712739

نظرات کاربران