فروش فیوز باسمن

انواع فیوز فشار قوی سیبا siba:

فیوز ۲۴ کیلو ولت

فیوز ۶ کیلو ولت

فیوز ۱۲ کیلو ولت

فیوز فشار قوی ۳۰۰۱۴۱۳٫۵۳ | پیمان الکتریک

فیوز فشار قوی Siba 3001413.55 | پیمان الکتریک

فیوز فشار قوی Siba 3001413.63 | پیمان الکتریک

فیوز فشار قوی Siba 3001413.65 | پیمان الکتریک

فیوز فشار قوی ۳۰۰۱۴۱۳٫۷۰ | خرید فیوز سیبا

 

فیوز فشار قوی سیبا ۳۰۰۱۴۱۳٫۷۵ | خرید فیوز سیبا

فیوز فشار قوی سیبا ۳۰۰۱۴۱۳٫۸۰ | فروش فیوز سیبا

فیوز فشار قوی سیبا ۳۰۰۲۲۱۳٫۱۰۰ | فروش فیوز سیبا

فیوز سیبا Siba 3002213.123 | نماینده فیوز فشار قوی

فیوز سیبا Siba 3002213.125 | نماینده فیوز فشار قوی

فیوز سیبا Siba 3002213.130 | نماینده فیوز فشار قوی

نماینده فیوز سیبا ۳۰۰۲۲۱۳٫۱۳۵

نماینده فیوز سیبا ۳۰۰۲۲۱۳٫۱۴۰

وارد کننده فیوز سیببا ۳۰۰۲۲۱۳٫۱۴۵

وارد کننده فیوز سیببا ۳۰۰۲۲۱۳٫۱۵۰

فیوز سیبا Siba 3002213.155

فیوز سیبا Siba 3002213.160

فیوز فشار قوی سیبا siba با کد سفارش ۳۰۰۲۴۱۳
• سایز ۵۳۷ میلی متر
• دارای ولتاژ ۳۶ کیلو ولت
• دارای جریان ۱۰۰-۵۰ آمپر

فیوز فشار قوی سیبا siba با کد سفارش ۳۰۰۲۲۱۴

فیوز فشار قوی سیبا siba با کد سفارش ۳۰۲۰۳۱۳

فیوز فشار قوی سیبا siba با کد سفارش ۳۰۲۰۴۱۳
• سایز ۵۳۷ میلی متر
• دارای ولتاژ ۲۴ کیلو ولت
• دارای جریان ۸۰-۵۰ آمپر

فیوز فشار قوی سیبا siba با کد سفارش ۳۰۱۹۶۱۳
• سایز ۵۳۷ میلی متر
• دارای ولتاژ ۲۴ کیلو ولت
• دارای جریان ۱۰۰-۱۶۰ آمپر

فیوز فشار قوی سیبا siba با کد سفارش ۳۰۱۹۶۱۳
• سایز ۵۳۷ میلی متر
• دارای ولتاژ ۲۴ کیلو ولت
• دارای جریان ۱۰۰-۱۶۰ آمپر

فیوز فشار قوی سیبا siba با کد سفارش ۳۰۱۹۶۱۴
• سایز ۵۳۷ میلی متر
• دارای ولتاژ ۲۴ کیلو ولت
• دارای جریان ۲۰۰ آمپر

فیوز فشار قوی سیبا siba با کد سفارش ۳۰۱۸۱۱۳
• سایز ۴۲۲ میلی متر
• دارای ولتاژ ۳۶ کیلو ولت
• دارای جریان ۶٫۳-۱۶ آمپر

فیوز فشار قوی سیبا siba با کد سفارش ۳۰۰۰۸۱۳
• سایز ۵۳۷ میلی متر
• دارای ولتاژ ۳۶ کیلو ولت
• دارای جریان ۶٫۳-۲۵ آمپر

فیوز فشار قوی سیبا siba با کد سفارش ۳۰۰۱۶۱۳
• سایز ۵۳۷ میلی متر
• دارای ولتاژ ۳۶ کیلو ولت
• دارای جریان ۳۱٫۵-۴۰ آمپر

 

فیوز فشار قوی سیبا siba با کد سفارش ۳۰۱۰۳۱۴
• سایز ۴۲۲ میلی متر
• دارای ولتاژ ۱۲ کیلو ولت
• دارای جریان ۲۰۰-۲۵۰ آمپر

فیوز فشار قوی سیبا siba با کد سفارش ۳۰۲۱۱۱۳
• سایز ۵۳۷ میلی متر
• دارای ولتاژ ۱۲ کیلو ولت
• دارای جریان ۱۰۰-۱۶۰ آمپر

فیوز فشار قوی سیبا siba با کد سفارش ۳۰۲۱۱۱۴
• سایز ۵۳۷ میلی متر
• دارای ولتاژ ۱۲ کیلو ولت
• دارای جریان ۲۰۰-۳۱۵ آمپر

فیوز فشار قوی سیبا siba با کد سفارش ۳۰۱۸۰۱۳
• سایز ۲۹۲ میلی متر
• دارای ولتاژ ۲۴ کیلو ولت
• دارای جریان ۶٫۳-۱۶ آمپر

 

پیمان الکتریک صفحه اختصاصی
  • تلفن : 02133993009
  • آدرس : لاله زار جنوبی ک بوشهری.پ تهران الکتریک.ط اول .پ 203
  • موبایل : 09127701494

نظرات کاربران