محصولات شرکت پیچاز الکتریک

کلید فیوز پیچازی فیوز فشنگی کلید فیوز کاردی
کلید فیوز چاقویی کلید فیوز باکالیتی کلید فیوز عمودی پایه فیوز کاردی فیوز چاقویی فیوز کاردی فیوز سرامیکی فیوز سیگاری کلید فیوز ونرکلید ونرکلید کامپکت کلید گردان کلید فیوز گردان کلید قابل قطع زیر بارکلید تابلویی کلید فیوز تابلویی فیوز فشارضعیف فیوز کندکار فشار ضعیف
فیوز فشار ضعیف ac فیدر معمولی کلید فیوز معمولی کلید فیوز معمولی پیچازکلید کشویی
کلید کشویی معمولی  کلید کشویی پیچاز
کلید فیوز اهرمی کلید اهرمی پیچاز کلید خطی
کلید عمودی کلید معمولی اهرمی پایه فیوز چاقویی
پایه فیوز معمولی پایه فیوز کامپوزیتی پایه فیوز رزینی پایه فیوز پیچازی فیوز پایه کوتاه فیوز پایه بلندپایه فیوز پایه کوتاه پایه فیوز پایه بلند
پایه فیوز برای جعبه فیوز پایه فیوز لبه دار
پایه فیوز با حفاظ جانبی پایه فیوز با حفاظ

شرکت پیچاز الکتریک صفحه اختصاصی
  • تلفن : 03537273280
  • آدرس : یزد شهرک صنعتی خضرآباد میدان اقاقیا
  • موبایل : 09133590462

نظرات کاربران

فروشگاه های برگزیده

نورتکنیک

تولید و پخش چراغ و لوازم صنعتى خیابانى بخار جیوه و بخار سدیم و بخار هلیوم

تولید و پخش چراغ و لوازم صنعتى خیابانى بخار جیوه و بخار سدیم و بخار هلیوم انواع حباب پلی کربنات ان…

٠٢١٦٦٧٢٤٦٤٦