نمایندگی رله رل پل relpol

فروش انواع رله های رل پل

رله های relpol

 

Relay R2N

 

Relay R4N ,

Relay R4N

 

Relay RS35, Industrial relays

Relay RS35

 

Relay RS50, Industrial relays

Relay RS50

 

Relay RS80, Industrial relays

Relay RS80

 

Relay RUC-M , Industrial relays

Relay RUC-M

 

Relay RUC , Industrial relays

Relay RUC

 

Relay R15 2 CO, Industrial relays

Relay R15 2 CO

 

Relay R15 3 CO, Industrial relays

Relay R15 3 CO

Relay R15 4 CO , Industrial relays

Relay R15 4 CO

 

Relay R2M , Industrial relays

Relay R2M

Relay R20 , Industrial relays

Relay R20

Relay R40N , Industrial relays

Relay R40N

Relay R30N , Industrial relays

Relay R30N

Relay RY2 , Industrial relays

Relay RY2

Relay RG25 , Industrial relays

Relay RG25

Relay SIR6W-…

Relay SIR6WB-…, Interface relays

Relay SIR6WB-…

Relay PI85P

GZMB80, Interface relays

Relay

Relay PI84P

GZMB80, Interface relays

Relay PI84P

GZMB80

Relays PIR6W-1P,

Interface relays

Relays PIR6W-1P

Relays PIR6W-1PS

Interface relays

PIR6W-1PS

Relay PIR6WB-1PS, Interface relays

PIR6WB-1PS

Relay PI6-1P

Relay PI6-1P

Relay PI6-1T

Relay PI6-1T

PI84  با سوکت GZM80

PI84  با سوکت GZM80

PI84  با سوکت GZT80, Interface relays

PI84  با سوکت GZT80

PI84

GZMB80

, Interface relays

PI84 t

GZMB80

PI85 t

GZM80,

Interface relays

Relay PI85

GZM80

Relay PI85

GZT80,

Interface relays

Relay PI85  با سوکت GZT80

Relay PI85  با سوکت GZMB80

Relay PIR2  با سوکت GZM2, Interface relays

Relay PIR2  با سوکت GZM2

Relay PIR3  با سوکت GZM3, Interface relays

Relay PIR3  با سوکت GZM3

 

Relay PIR4  با سوکت GZM4, Interface relays

Relay PIR4  با سوکت GZM4

PI84T  با سوکت GZT80-V0 – railroad interface relays, Interface relays

PI84T  با سوکت GZT80-V0 – railroad interface relays

PI85T  با سوکت GZT80-V0 – railroad interface relays, Interface relays

PI85T  با سوکت GZT80-V0 – railroad interface relays

PIR2T  با سوکت GZT2-V0 – railroad interface relays, Interface relays

PIR2T  با سوکت GZT2-V0 – railroad interface relays

PIR3T  با سوکت GZT3-V0 – railroad interface relays, Interface relays

PIR3T  با سوکت GZT3-V0 – railroad interface relays

PIR4T  با سوکت GZT4-V0 – railroad interface relays, Interface relays

PIR4T  با سوکت GZT4-V0 – railroad interface relays

PIR152T  با سوکت PZ..-V0 – railroad interface relays, Interface relays

PIR152T  با سوکت PZ..-V0 – railroad interface relays

PIR153T  با سوکت PZ..-V0 – railroad interface relays, Interface relays

PIR153T  با سوکت PZ..-V0 – railroad interface relays

PRUCT  با سوکت GUC11S – railroad interface relays, Interface relays

PRUCT  با سوکت GUC11S – railroad interface relays

 

PRUCT-M  با سوکت GUC11S – railroad interface relays, Interface relays

PRUCT-M  با سوکت GUC11S – railroad interface relays

Electromagnetic subminiature relays

Relay RSM850

Relay RSM850B

RSM822N

RSM954N

RSM957N

Miniature PCB power relays

RM12

RM12N

RM12N

RM32N

RM45N

RM40

RM50N

RM51

RM84

RM85

RM85 inrush

RM85 faston

RM85 for high voltage switching

RM85 105 °C

RM87, RM87 sensitive

RM96

RM699B

RA2

RM83

RMP84

RMP85

RPI-1ZI-U24A

RPI-.P-UNI

RPI-.Z-UNI

RPI-.P-…

RPI-.Z-…

MT-PI-…

Interface solid state relays

PI6-1T

PIR6W-1PS

PIR6WB-1PS

RMP84

 

آرم الکتریک صفحه اختصاصی
  • تلفن : 09120139655
  • آدرس : تهران-میدان امام خمینی خ لاله زار جنوبی کوچه بوشهری پاساژ محمد طبقه دوم پ ۷
  • موبایل : 09120139655

نظرات کاربران