نمایندگی فروش سنسور رسا برد

نمایندگی فروش سنسور رسا برد ,  فروش سنسور , نمایندگی سنسور

سنسور رسا برد

سنسور القایی

سنسور خازی

سنسور مغناطیسی

سنسور ایرانی

سنسور گارانتی دار

سنسور استوانه ای

ISR12-2-CN

ISR12-2-CP

ISR12-2-OP

ISR12-2-ON

ISR12-2-N2

ISR12-2-P2

ISR12-2-OA

ISR12-2-CA

ISR12-2-CD

ISR12-2-OD

ISR12-4-CN

ISR12-4-CP

ISR12-4-OP

ISR12-4-ON

ISR12-4-N2

ISR12-4-P2

ISR12-4-OA

ISR12-4-CA

ISR12-4-CD

ISR12-4-OD

ISR18-5-CN

ISR18-5-CP

ISR18-5-OP

ISR18-5-ON

ISR18-5-N2

ISR18-5-P2

ISR18-5-OA

ISR18-5-CA

ISR18-5-CD

ISR18-5-OD

ISR18-8-CN

ISR18-8-CP

ISR18-8-OP

ISR18-8-ON

ISR18-8-N2

ISR18-8-P2

ISR18-8-OA

ISR18-8-CA

ISR18-8-CD

ISR18-8-OD

ISR30-10-CN

ISR30-10-CP

ISR30-10-OP

ISR30-10-ON

ISR30-10-N2

ISR30-10-P2

ISR30-10-OA

ISR30-10-CA

ISR30-10-CD

ISR30-10-OD

ISR30-15-CN

ISR30-15-CP

ISR30-15-OP

ISR30-15-ON

ISR30-15-N2

ISR30-15-P2

ISR30-15-OA

ISR30-15-CA

ISR30-15-CD

ISR30-15-OD

ISR12-2-NM

ISR12-4-NM

ISR18-5-NM

ISR18-8-NM

ISR30-10-NM

ISR30-15-NM

ASR18-5-VP

ASR18-8-VP

ASR30-10-VP

ASR30-15-VP

CSR18-10-CN

CSR18-10-CP

CSR18-10-N2

CSR18-10-ON

CSR18-10-OP

CSR18-10-P2

CSR18-10-OA

CSR18-10-CA

CSR30-10-CN

CSR30-10-CP

CSR30-10-N2

CSR30-10-ON

CSR30-10-OP

CSR30-10-P2

CSR30-10-OA

CSR30-10-CA

CSR30-20-CN

CSR30-20-CP

CSR30-20-N2

CSR30-20-ON

CSR30-20-OP

CSR30-20-P2

CSR30-20-OA

CSR30-20-CA

MSP10-5-CAD

MSP10-5-CN

MSP10-5-CP

MSP10-5-OAD

MSP10-5-ON

MSP10-5-OP

MSP10-5-P2

MSP10-5-N2

MSR12-5-CAD

MSR12-5-CN

MSR12-5-CP

MSR12-5-OAD

MSR12-5-ON

MSR12-5-OP

MSR12-5-P2

MSR12-5-N2

MSR18-10-CAD

MSR18-10-CN

MSR18-10-CP

MSR18-10-OAD

MSR18-10-ON

MSR18-10-OP

MSR18-5-P2

” سنسور القایی قطر۱۲

فاصله دید ۲ میلی متر

AC/DC

دو سیم و سه سیم و چهار سیم

NO, NC, PNP, NPN ”

” سنسور القایی قطر۱۲

فاصله دید ۴ میلی متر

AC/DC

دو سیم و سه سیم و چهار سیم

NO, NC, PNP, NPN ”

” سنسور القایی قطر۱۸

فاصله دید ۵ میلی متر

AC/DC

دو سیم و سه سیم و چهار سیم

NO, NC, PNP, NPN ”

” سنسور القایی قطر۱۸

فاصله دید ۸ میلی متر

AC/DC

دو سیم و سه سیم و چهار سیم

NO, NC, PNP, NPN ”

” سنسور القایی قطر۳۰

فاصله دید ۱۰ میلی متر

AC/DC

دو سیم و سه سیم و چهار سیم

NO, NC, PNP, NPN ”

” سنسور القایی قطر۳۰

فاصله دید ۱۵ میلی متر

AC/DC

دو سیم و سه سیم و چهار سیم

NO, NC, PNP, NPN ”

” نامور قطر۱۲

فاصله دید استاندارد ”

” نامور قطر ۱۸ و ۳۰

فاصله دید استاندارد

” القایی قطر ۱۸ و ۳۰ با خروجی (۱۰-۰) ولت

فاصله دید استاندارد

” سنسور خازنی قطر ۱۸ و ۳۰

با فاصله دید استاندارد

AC/DC

دو سیم سه سیم  و چهار سیم

NO, NC, PNP, NPN ”

” سنسور مغناطیسی مکعبی

دو سیم ، سه سیم و چهار سیم

فاصله دید استاندارد ”

” سنسور مغناطیسی قطر ۱۲، ۱۸ و۳۰

دو سیم ، سه سیم و چهار سیم

فاصله دید استاندارد

MSR18-5-N2

سنسور مکعبی

 

 

آرم الکتریک صفحه اختصاصی
  • تلفن : 09120139655
  • آدرس : تهران-میدان امام خمینی خ لاله زار جنوبی کوچه بوشهری پاساژ محمد طبقه دوم پ ۷
  • موبایل : 09120139655

نظرات کاربران