نمایندگی کابلشو کلوته

نمایندگی کابلشو کلوته , فروش کابل شو

کابلشو کلوته

کابلشو بی متال کلوته

موف کلوته

سرسیم کلوته

کابلشو لوله ای مسی

کابلشو لوله ای مسی دم بلند

کابلشو فشرده مسی

کابلشو لوله ای مسی ۹۰ درجه

کابلشو لوله ای مسی ۴۵ درجه

کابلشوهای لوله ای مسی دو سوراخ

رابط مسی

کابلشو آلومینیوم

رابط های آلومینیوم

کابلشوهای بیمتال DTL2

کابلشوهای بیمتال DTL1

رابط بیمتال GTL

رابط آلومینیوم و مسی (اسپلایس)

مس قلع اندود

کلوته

کابلشو فول بی متال

کابلشومسی سایز ۶ سوراخ ۶

کابلشومسی سایز۶ سوراخ ۸

کابلشومسی سایز۱۰سوراخ ۶

کابلشومسی سایز۱۰سوراخ ۸

کابلشومسی سایز۱۶سوراخ ۶

کابلشومسی سایز۱۶ سوراخ۸

کابلشومسی سایز۲۵سوراخ۶

کابلشومسی سایز۲۵ سوراخ۸

کابلشومسی سایز۳۵ سوراخ۶

کابلشومسی سایز۳۵سوراخ ۸

کابلشومسی سایز۵۰سوراخ ۸

کابلشومسی سایز۵۰سوراخ ۱۰

کابلشومسی سایز۷۰سوراخ ۱۰

کابلشومسی سایز۷۰سوراخ ۱۲

کابلشومسی سایز۹۵سوراخ۱۰

کابلشومسی سایز۹۵سوراخ ۱۲

کابلشومسی سایز۱۲۰سوراخ ۱۰

کابلشومسی سایز۱۲۰سوراخ ۱۲

کابلشومسی سایز۱۵۰سوراخ۱۲

کابلشومسی سایز۱۸۵سوراخ۱۲

کابلشومسی سایز۲۴۰سوراخ۱۲

کابلشومسی سایز۳۰۰

کابلشو سفارشی

LB-DTL2 16-11  کابلشو بی متال کد

LB-DTL2 25-11  کابلشو بی متال کد

LB-DTL2 35-11  کابلشو بی متال کد

LB-DTL2 50-13  کابلشو بی متال کد

LB-DTL2 70-13  کابلشو بی متال کد

LB-DTL2 95-13  کابلشو بی متال کد

LB-DTL2 120-13  کابلشو بی متال کد

LB-DTL2 150-13  کابلشو بی متال کد

LB-DTL2 185-13  کابلشو بی متال کد

LB-DTL2 240-13  کابلشو بی متال کد

LB-DTL2 300-13  کابلشو بی متال کد

LB-DTL2 400-17  کابلشو بی متال کد

LB-DTL2 500-17  کابلشو بی متال کد

CB-GTL16 رابط بیمتال مدل کد

CB-GTL25 رابط بیمتال مدل کد

CB-GTL35 رابط بیمتال مدل کد

CB-GTL50 رابط بیمتال مدل کد

CB-GTL70 رابط بیمتال مدل کد

CB-GTL95 رابط بیمتال مدل کد

CB-GTL120 رابط بیمتال مدل کد

CB-GTL150 رابط بیمتال مدل کد

CB-GTL185 رابط بیمتال مدل کد

CB-GTL240 رابط بیمتال مدل کد

CB-GTL300 رابط بیمتال مدل کد

CB-GTL400 رابط بیمتال مدل کد

CB-GTL500 رابط بیمتال مدل کد

موف مسی سایز۶

موف مسی سایز۱۰

موف مسی سایز۱۶

موف مسی سایز۲۵

موف مسی سایز۳۵

موف مسی سایز۵۰

موف مسی سایز۷۰

موف مسی سایز۹۵

موف مسی سایز۱۲۰

موف مسی سایز۱۵۰

موف مسی سایز۲۴۰

موف مسی سایز۳۰۰

موف مسی سایز۴۰۰

موف مسی سایز۵۰۰

 

LB-DTL2 16-11  کابلشو بی متال کد

LB-DTL1 25-11  کابلشو بی متال کد

LB-DTL1 35-11  کابلشو بی متال کد

LB-DTL1 50-13  کابلشو بی متال کد

LB-DTL1 70-13  کابلشو بی متال کد

LB-DTL1 95-13  کابلشو بی متال کد

LB-DTL1 120-13  کابلشو بی متال کد

LB-DTL1 150-13  کابلشو بی متال کد

LB-DTL1 185-13  کابلشو بی متال کد

LB-DTL1 240-13  کابلشو بی متال کد

LB-DTL1 300-13  کابلشو بی متال کد

LB-DTL1 400-17  کابلشو بی متال کد

LB-DTL1 500-17  کابلشو بی متال کد

 

کابلشوآلمنیوم سایز۳۵ سوراخ۶

کابلشوآلمنیوم سایز۳۵سوراخ ۸

کابلشوآلمنیوم سایز۵۰سوراخ ۸

کابلشوآلمنیوم سایز۵۰سوراخ ۱۰

کابلشولمنیوم سایز۷۰سوراخ ۱۰

کابلشولمنیوم سایز۷۰سوراخ ۱۲

کابلشولمنیوم سایز۹۵سوراخ۱۰

کابلشولمنیوم سایز۹۵سوراخ ۱۲

کابلشولمنیوم سایز۱۲۰سوراخ ۱۰

کابلشولمنیوم سایز۱۲۰سوراخ ۱۲

کابلشولمنیوم سایز۱۵۰سوراخ۱۲

کابلشولمنیوم سایز۱۸۵سوراخ۱۲

کابلشولمنیوم سایز۲۴۰سوراخ۱۲

کابلشولمنیوم سایز۳۰۰

 

 

 

 

 

آرم الکتریک صفحه اختصاصی
  • تلفن : 09120139655
  • آدرس : تهران-میدان امام خمینی خ لاله زار جنوبی کوچه بوشهری پاساژ محمد طبقه دوم پ ۷
  • موبایل : 09120139655

نظرات کاربران