پارس فانال

_ 🔶شاسی استوپ تک و استارت تک

_ 🔶شاسی استوپ تک و استارت تک چراغدار

_ 🔶شاسی / قارچی ساده / قارچی قفل شو ساده / قارچی قفل شو کلیددار

_ 🔶شاسی / یکطرفه / دوطرفه ساده واستارتی

_ 🔶شاسی/ یکطرفه چراغدار / دوطرفه چراغدار

_ 🔶شاسی/کلید دار یک طرفه /کلید دار دوطرفه استارتی

_ 🔶شاسی/ دوبل ساده / دوبل چراغدار

_ 🔶شاسی / استوپ طرح سیگنال / استارت طرح سیگنال

_🔶 شاسی دوطرفه راست استارتی چپ ثابت

_🔶شاسی دوطرفه چراغدارراست استارتی چپ ثابت

سیماتیک نیرو صفحه اختصاصی
  • تلفن : 05137133650
  • آدرس : مشهد - خیابان صاحب الزمان. روبروی صاحب الزمان 7
  • موبایل : 09155250751

نظرات کاربران

فروشگاه های برگزیده

نورتکنیک

تولید و پخش چراغ و لوازم صنعتى خیابانى بخار جیوه و بخار سدیم و بخار هلیوم

تولید و پخش چراغ و لوازم صنعتى خیابانى بخار جیوه و بخار سدیم و بخار هلیوم انواع حباب پلی کربنات ان…

٠٢١٦٦٧٢٤٦٤٦