الکتریکی علی محمدپناه (ELC)

پخش محصولات روشنایی

موقعیت روی نقشه

الکتریکی علی محمدپناه (ELC)

لاله زار جنوبي كوچه اتحاديه پاساژ اتحاديه طبقه منفي يك

محصولات (الکتریکی علی محمدپناه (ELC))

فروشگاه های برگزیده

نورتکنیک

تولید و پخش چراغ و لوازم صنعتى خیابانى بخار جیوه و بخار سدیم و بخار هلیوم

تولید و پخش چراغ و لوازم صنعتى خیابانى بخار جیوه و بخار سدیم و بخار هلیوم انواع حباب پلی کربنات ان…

٠٢١٦٦٧٢٤٦٤٦