برق و صنعت پارسه

تهیه و توزیع انواع قالب جوش کدولد

(عامل اصلی فروش شرکت تجهیزات سیستم زمین)

موقعیت روی نقشه

برق و صنعت پارسه

لاله زار جنوبی پاساژ اخوان ط همکف پ ٩

محصولات (برق و صنعت پارسه)

فروشگاه های برگزیده

نورتکنیک

تولید و پخش چراغ و لوازم صنعتى خیابانى بخار جیوه و بخار سدیم و بخار هلیوم

تولید و پخش چراغ و لوازم صنعتى خیابانى بخار جیوه و بخار سدیم و بخار هلیوم انواع حباب پلی کربنات ان…

٠٢١٦٦٧٢٤٦٤٦