سیم و کابل پارسا

پخش انواع سیم و کابل

کابل های خشک و افشان

تولید کابل های خاص

محصولات (سیم و کابل پارسا)

کابل ۱/۵*۲

پاسارگاد

فروشگاه های برگزیده

نورتکنیک

تولید و پخش چراغ و لوازم صنعتى خیابانى بخار جیوه و بخار سدیم و بخار هلیوم

تولید و پخش چراغ و لوازم صنعتى خیابانى بخار جیوه و بخار سدیم و بخار هلیوم انواع حباب پلی کربنات ان…

٠٢١٦٦٧٢٤٦٤٦