گروه روشنایی وندا

موقعیت روی نقشه

گروه روشنایی وندا

لاله زارنو پاساژسبحان واحد ٢٣٠

محصولات (گروه روشنایی وندا)

والواشر

۱۰۰سانت و ۵۰سانت

پنل دورشیشه ۶وات

۶وات چنج کالر

پنل بک لایت با بدنه آلومینیوم

درواتهای ۱۲-۱۵-۲۰وبرش ۱۲-۱۶-۱۷

پنل بک لایت ٢۵وات

٢٥وات،برش ٢٠سانت

پنل بک لایت ١٠وات

١٠وات برش ١٠/٥سانت

پنل بک لایت ١۵وات

١٥وات ،برش١٤سانت

پنل بک لایت ٢٠وات

٢٠وات،برش١٦سانت

پرژکتور ۱۵۰ وات COB

مشکی فلت بالنز محدب

پرژکتور ۲۰۰ وات COB

بدنه مشکی لنزدار

پرژکتور SMD

جهت روشنایی باپرتاب نور بالا