لامپ ضد انفجار

۱۴/۰۹/۱۳۹۸

لامپ ضد انفجار چیست؟

استفاده از چراغ های ضد انفجار در محیط هایی که احتمال وقوع انفجار و آتش سوزی در آن وجود دارد بسیار حیاتی است این مکان ه…