تجهیزات اعلام حریق

تجهیزات اعلام حریق برای به حداقل رساندن خطرات ناشی از آتش سوزی و ایجاد زمینه ی اقدامات ایمنی در مراکز و مکانهای بسیار مهم و حساس، تعبیه می شود که علاوه بر شناسایی آتش و اقدامات لازم دیگر حریق را به طور اتوماتیک خاموش می کند.

در مراکز و مکانهای بسیار مهم و حساس سیستمی را تعبیه می کنند که علاوه بر شناسایی آتش و اقدامات لازم دیگر حریق را به طور اتوماتیک خاموش می کند به این سیستم اطفاء حریق می گویند.

اجزا آن عبارتند از:

1- دتکتور( آشکار ساز)   2- مرکز کنترل   3- وسایل خبر دهنده   4- شستی های دستی   5- باتری   6- شارژر و رله ی اضافی.

این بخش کلیه ملزومات مربوط به تجهیزات اعلام حریق است.

کمربند ایمنی فوجی

کیفیت بالا قیمت مناسب
فروشگاه اینترنتی ایپاراد تلفن: 02133994675

فروش انواع تجهیزات اعلام حریق تسلا

فروش تجهیزات اعلام حریق تسلا
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

فروش انواع تجهیزات اعلام حریق تله تک

انواع تجهیزات اعلام حریق تله تک
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

فروش انواع تجهیزات اعلام حریق یونی پاس

انواع تجهیزات اعلام حریق یونی پاس
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

فروش انواع تجهیزات اعلام حریق زتا

انواع تجهیزات اعلام حریق زتا
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

فروش انواع آژیر اعلام حریق

انواع آژیر اعلام حریق
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

دتکتور اعلام حریق

فروش دتکتور اعلام حریق
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

فروش انواع شستی اعلام حریق

فروش شستی اعلام حریق
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

فروش انواع پنل اعلام حریق

فروش انواع پنل اعلام حریق
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

تجهیزات اعلام حریق سنس

انواع تجهیزات اعلام حریق سنس
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

تجهیزات اعلام حریق سایان

انواع تجهیزات اعلام حریق سایان
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377