سنسور و فتوسل

این قسمت شامل سنسور و فتوسل میباشد. سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و ... را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند. سنسورها اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاهها می شوند. سنسورهای بدون تماس سنسورهائی هستند که با نزدیک شدن یک قطعه وجود آنرا حس کرده و فعال می شوند.

فتوسل یک مقاومت وابسته به نور یا LDR است که مشابه مقاومت های متغیر با استفاده از تابش نور مقدارش تغییر می کند و با اسامی مختلفی از قبیل مقاومت نوری، هادی نوری و سلول حساس به نور شناخته میشود. مقاومت نوری یا مقاومت حساس به نور (LDR) به عنوان یک عنصر حساس به نور برای کنترل روشنایی خیابان ها مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایندگی فتوسل های سگال

پايين ترين قيمت را از ما بخواهيد
کالای برق محبی تلفن: 02133996873
Hanyoung Pen Sensor

سنسورهای نوری هانیانگ – Hanyoung Photo Sensor

سنسورهای نوری هانیانگ Hanyoung با گستره حساسیت 70 cm تا 30 m
الکترو سیگما تلفن: 02133972770
سنسورهای خازنی والقایی

سنسورهای القایی هانیانگ – Hanyoung Proximity Sensor

مجموعه سنسورهای خازنی و القایی هانیانگ کره
الکترو سیگما تلفن: 02133972770
EİGHT تلفن: ٠٩١٢٨١٨٧٢٩٢

سنسور خازنی رسا برد مدل CSR30-10-CA

سنسور خازنی رسا برد مدل CSR30-10-CA
شرکت رسا برد تلفن: 02188954800

سنسور خازنی رسا برد مدل CSR18-10-CN

سنسور خازنی رسا برد مدل CSR18-10-CN
شرکت رسا برد تلفن: 02188954800

سنسور مغناطیسی رسا برد مدل MSR18-10-OP

سنسور مغناطیسی رسا برد مدل MSR18-10-OP
شرکت رسا برد تلفن: 02188954800

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN5M-MFR

سنسور نوری رفلکتوری (با آینه)
حمید الکتریک تلفن: 02133956100

سنسور القایی آتونیکس مدل PR12-4DP

سنسور القایی آتونیکس مدل PR12-4DP سنسور حساس به فلز با فاصله دید 4 میلیمتر
حمید الکتریک تلفن: 02133956100

سنسور وسط چراغ سنسوردار

سنسور وسط چراغ
کالای برق برادران ماهی تلفن: 02166343100
کالای برق آذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
کالای برق آذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١