برقگیر

برقگیر بعنوان وسيله حفاظتي محدود كننده ضربه براي حفاظت تجهيزات سيستم هاي قدرت در برابر اضافه ولتاژها استفاده مي شود.
اين وسيله حفاظتي محدود كننده ضربه، بايد اضافه ولتاژهاي گذرا يا ولتاژهايي كه باعث تخريب تجهيزات شبكه مي شوند را محدود و به زمين هدايت كند و بتواند اين كار را بدون آنكه آسيبي ببيند به دفعات تكرار كند. برقگيرها به صورت موازي با وسيله تحت حفاظت و بين فاز و زمين قرار مي گيرند. انرژي موج اضافه ولتاژ بوسيله برقگیر به زمين منتقل مي شود و افت ولتاژ ناشي از عبور جريان تخليه برقگير به يك مقدار معيني ( درحد سطح حفاظتي برقگير ) محدود مي شود

شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140
صاعقه گیر لیوا مدل 125-LIVA

صاعقه گیر لیوا مدل ۱۷۵-LIVA

صاعقه گیر لیوا مدل 175-LIVA...
برقی بازار تلفن: 02144228929
صاعقه گیر لیوا مدل 125-LIVA

صاعقه گیر لیوا مدل ۰۷۰-LIVA

صاعقه گیر لیوا مدل 070-LIVA...
برقی بازار تلفن: 02144228929
صاعقه گیر لیوا مدل 125-LIVA

صاعقه گیر لیوا مدل ۰۴۰-LIVA

صاعقه گیر لیوا مدل 040-LIVA...
برقی بازار تلفن: 02144228929
صاعقه گیر لیوا مدل 125-LIVA

صاعقه گیر لیوا مدل ۲۵۰-LIVA

صاعقه گیر لیوا مدل 250-LIVA...
برقی بازار تلفن: 02144228929
صاعقه گیر لیوا مدل 125-LIVA

صاعقه گیر لیوا مدل ۲۱۰-LIVA

صاعقه گیر لیوا مدل 210-LIVA...
برقی بازار تلفن: 02144228929
صاعقه گیر لیوا مدل 125-LIVA

صاعقه گیر لیوا

صاعقه گیر لیوا مدل 125-LIVA...
برقی بازار تلفن: 02144228929
صاعقه گیر OMEGA مدل X60

صاعقه گیر OMEGA مدل X25

صاعقه گیر OMEGA مدل X25...
برقی بازار تلفن: 02144228929
صاعقه گیر OMEGA مدل X35

صاعقه گیر OMEGA مدل X35

صاعقه گیر OMEGA مدل X35...
برقی بازار تلفن: 02144228929
صاعقه گیر OMEGA مدل X60

صاعقه گیر OMEGA مدل X45

صاعقه گیر OMEGA مدل X45...
برقی بازار تلفن: 02144228929
صاعقه گیر OMEGA مدل X60

صاعقه گیر OMEGA مدل X60

صاعقه گیر OMEGA مدل X60...
برقی بازار تلفن: 02144228929