تابلو و جعبه تقسیم و لوازم جانبی

تابلو محفظه ای است فلزی یا غیر فلزی که تجهیزات در آن نصب شده و ارتباط الکتریکی توسط هادی ها برقرار شده و محفظه آماده بهره برداری می شود .
تابلوی برق به عنوان مجموعه ای که در آن یک یا چند وسیله قطع و وصل همراه با تجهیزات کنترل ، اندازه گیری ، حفاظتی ، تنظیم کننده و غیره ؛ به منظور ایجاد ارتباطات لازم بین آنها و سایر تجهیزات خارج از تابلو وجود دارد ، می باشد .

اينجا انواع تابلو و جعبه تقسیم و لوازم جانبی مرتبط با صنعت برق مثل تابلوهاي کنتوری یا صنعتی يا جعبه تقسيم  و لوازمی مانند قفل و کلید تابلو و شینه و شمش مسی و ... به صورت مجزا آورده شده است.

آرم‌خطر فلزی برجسته

آرم‌خطر فلزی
صنعت برق دانیال (رزایران) تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۳۵۴۴

قفل کشویی

قفل کشویی
صنعت برق دانیال (رزایران) تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۳۵۴۴

قفل سویچی‌داشبردی

قفل داشبردی
صنعت برق دانیال (رزایران) تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۳۵۴۴

قفل پاپیونی تمام سربی

قفل پروانه ای سربی
صنعت برق دانیال (رزایران) تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۳۵۴۴

جیب‌‌نقشه‌ تابلو

جیب‌ نقشه تابلو برق
صنعت برق دانیال (رزایران) تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۳۵۴۴

قفل آلنی

قفل آلنی
صنعت برق دانیال (رزایران) تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۳۵۴۴
صنعت برق دانیال (رزایران) تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۳۵۴۴
صنعت برق دانیال (رزایران) تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۳۵۴۴

لولا ۴.۴ کروم رزایران

لولا ۴.۴ کروم رزایران
صنعت برق دانیال (رزایران) تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۳۵۴۴

قفل خم ۵۷ درجه

قفل خم ۵۷ درجه
صنعت برق دانیال (رزایران) تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۳۵۴۴

قلاب‌ تابلو‌برق

قلاب تابلو‌برق
صنعت برق دانیال (رزایران) تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۳۵۴۴

لیبل‌ تابلو‌برق

لیبل تابلو‌یرق
صنعت برق دانیال (رزایران) تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۳۵۴۴