رله و بی متال

رله و بی متال به دستگاهی گفته می شود كه در اثر تغییر كمیت الكتریكی مانند ولت و جریان و یا كمیت فیزیكی مثل درجه حرارت و حركت روغن ( در رله بوخهولس ) تحریك شده و باعث به كار افتادن دستگاههای دیگر و نهایتاً قطع مدار به وسیله كلید قدرت ( در سیستم تولید و انتقال و توزیع ) یا دژنكتور می گردد .

بنابراین به وسیله رله :

  • محل وقوع عیب از شبكه جدا سازی شده باعث می شود كه سایر قسمتهای سالم شبكه همچنان به كار خود ادامه دهند و پایداری و ثبات شبكه به همان حالت قبلی محفوظ بماند .
  • تجهیزات و دستگاهها در مقابل عیوب و اتصالی ها محافظت شده و میزان خسارات وارده به آنها محدود گردد .

از همین رو و به دلیل ویژگی بالای آن رله ها دارای اهمیت فراوان هستند که دارای انواع رله حرارتی(بی متال)، رله مغناطیسی، رله کنترل فاز، رله ارت بار و ... میباشند.

الکترو لاجیک تلفن: 02133992260
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760
رله ssr

رله ssr

رله ها نوعی کنترل کننده هوشمند هستند
آوا صنعت تلفن: 02133959800
الکتروملل تلفن: 02133530856
برق و صنعت ولایت تلفن: ۰۹۱۲۲۳۴۲۵۰۱
Hanyoung SSR

رله حالت جامد هانیانگ Hanyoung Solid State Relay – SSR

رله هاي تکفاز 10-70 آمپر و سه فاز 10-70 آمپر همچنين مدل ظريف و جديد داراي هيت سينک هانیانگ
الکترو سیگما تلفن: 02133972770

رله ضربه ای A9C30811 اشنایدر الکتریک

رله ضربه اي 16 آمپر 1 پل (110V DC /230..240V AC
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02136055506

رله ضربه ای A9C30812 اشنایدر الکتریک

رله ضربه اي 16 آمپر 2 پل (110V DC /230..240V AC
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02136055506

ترانس جریان ۵۰۴۳۷ اشنایدر الکتریک

ترانس جريان 25 ميليمتر 65 آمپر (PA50)
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02136055506
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02136055506