رله و بی متال

رله و بی متال به دستگاهی گفته می شود كه در اثر تغییر كمیت الكتریكی مانند ولت و جریان و یا كمیت فیزیكی مثل درجه حرارت و حركت روغن ( در رله بوخهولس ) تحریك شده و باعث به كار افتادن دستگاههای دیگر و نهایتاً قطع مدار به وسیله كلید قدرت ( در سیستم تولید و انتقال و توزیع ) یا دژنكتور می گردد .

بنابراین به وسیله رله :

  • محل وقوع عیب از شبكه جدا سازی شده باعث می شود كه سایر قسمتهای سالم شبكه همچنان به كار خود ادامه دهند و پایداری و ثبات شبكه به همان حالت قبلی محفوظ بماند .
  • تجهیزات و دستگاهها در مقابل عیوب و اتصالی ها محافظت شده و میزان خسارات وارده به آنها محدود گردد .

از همین رو و به دلیل ویژگی بالای آن رله ها دارای اهمیت فراوان هستند که دارای انواع رله حرارتی(بی متال)، رله مغناطیسی، رله کنترل فاز، رله ارت بار و ... میباشند.

نمایندگی فروش انواع رله های pilz

انواع رله های پیلز...
وارش الکتریک تلفن: 09912503463

رله های شراک Schrack

رله های شراک Schrack...
وارش الکتریک تلفن: 09912503463
آرم الکتریک تلفن: 09120139655

نمایندگی فروش رله های finder فیندر

شرکت فیندر finder از برتیرین...
وارش الکتریک تلفن: 09912503463

فروش انواع محصولات WAGO واگو

فروش انواع محصولات WAGO واگو...
وارش الکتریک تلفن: 09912503463

فروش انواع محصولات ABB ای بی بی

فروش انواع محصولات ABB ای...
وارش الکتریک تلفن: 09912503463
پیشتاز الکتریک تلفن: ۰۲۱۳۶۶۱۶۰۵۳
وارش الکتریک تلفن: 09912503463

نمایندگی فروش رله pilz پیلز

فروش انواع رله های pilz...
وارش الکتریک تلفن: 09912503463
وارش الکتریک تلفن: 09912503463
مسرور تلفن: 02133908758