شینه و شمش مسی

شمش فانتزى

شمش فانتزى
برق و صنعت رایان (طباطبائی) تلفن: ٠٢١۳۳۱۱۶۶۸۹

شمش مسى

شمش مسى(نول و ارت)
برق و صنعت رایان (طباطبائی) تلفن: ٠٢١۳۳۱۱۶۶۸۹
کالای برق تمدن تلفن: ۰۲۱۳۳۱۱۶۰۲۵
کالای برق تمدن تلفن: ۰۲۱۳۳۱۱۶۰۲۵

شمش های مسی

شمش های مسی
برق و صنعت رایان (طباطبائی) تلفن: ٠٢١۳۳۱۱۶۶۸۹

شمش مسی

شمش مسی شینه مسی
اهورا صنعت تلفن: 02133903940

شینه مسی

شینه مسی مخصوص تابلو برق
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
الکترو نوین تلفن: 02133949506
جوان تلفن: ٠٢١٣٣٩٤٩٥٧٥

تولید شمش مسی نول و ارت

شمش مسی ارت و نول
کاسپین تجهیز نیرو تلفن: 02133907547

شینه ارت و نول فانتزی

فروش به صورت عمده و جزیی
صنایع روشنایی سنیم تلفن: 02133997155

شینه فانتزی

فروش به صورت عمده و جزيي
کالای برق محبی تلفن: 02133975840