کنتاکتور

کنتاکتور ها کلیدهای الکترو مغناطیسی می باشند که مهمترین جزء مدارهای فرمان الکتریکی را تشکیل میدهد.

موارد استفاده کنتاکتورها امروزه در ماشینهای صنعتی بسیار زیاد بوده و برای راه اندازی و کنترل اکثر ماشینها از کنتاکتور استفاده میشود .
مزایای استفاده کنتاکتورها در ازای کلیدها را میتوان بشرح زیر بیان نمود:
۱.کنترل و فرمان از راه دور توسط کنتاکتورها اقتصادی تر وایمنی تر است.
۲.از خطرات ناشی از راه افتادن دوباره ماشینهایی که در اثر قطع ناگهانی برق شبکه از کار افتاده است جلو گیری میکند .
۳.توسط کنتاکتور هاامکان قطع و وصل مصرف کننده از چندین محل عملی میباشد.
۴.امکان مدار فرمان اتوماتیک مقدور است .
۵.با طراحی مناسب میتوان سرعت قطع ووصل مدار رابالابرد .
۶.حفاظت دستگاه ها مناسب تر و مطمئن تر است .

شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140
شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140
09121181489
ویرا الکتریک تلفن: 02144038255
شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140

کنتاکتور طرح تله مکانیک D9

کانکتور الکتریک به عنوان یکی...
کانکتور الکتریک تلفن: 02166341743

سوکت فرمان

وبرا الکتریک به عنوان یکی...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

انواع سوکت فرمان W&E

کانکتور الکتریک به عنوان یکی...
کانکتور الکتریک تلفن: 02166341743

انواع سوکت فرمان W&E

کانکتور الکتریک به عنوان یکی...
کانکتور الکتریک تلفن: 02166341743
ساوا الکتریک تلفن: 09124543007
ساوا الکتریک تلفن: 09124543007
ساوا الکتریک تلفن: 09124543007
ساوا الکتریک تلفن: 09124543007