کنتور

کنتور وسیله ای است براى اندازه گيرى مقدار انرژی الکتریکیكه اين مقدار را بر حسب کیلو وات ساعت (ژول) نشان می دهد.

معمولاً واحد اندازه گیری در کنتور کیلووات ساعت (kwh) می باشد که برابر است با مقدار انرژی استفاده شده توسط یک بار یک کیلو واتی در طی یک ساعت یا ۳۶۰۰۰۰۰ ژول.

در کنتوربرق با توجه به فرمول کار الکتريكیW=P.T[kwh]

W میزان انرژي مصرفی بر حسب کیلو وات ساعت

P میزان قدرت مصرفی بر حسب کیلو وات ساعت

T زمان بر حسب ساعت است

بنابراین کنتوربرق میزان برق مصرفی را بر حسب کیلو وات ساعت حساب می کند.

انواع کنتور

انواع کنتور...
فروشگاه رعد آزما تلفن: 02133992295
نوین شبکه تلفن: 02133900804
کالای برق تمدن تلفن: ۰۲۱۳۳۱۱۶۰۲۵

فروش محصولات برق صنعتی

Siemens Schneider Hyundai LS CHINT...
الکترو شایلی تلفن: 02166170062

حفاظ کنتور دیجیتال و گرد

حفاظ فلزی کنتوری دیجیتال و...
تابلوبرق فن آوران تلفن: 02166343181

کنتور تکفاز و سه فاز آنالوگ و دیجیتالی

کنتورهای برق تکفاز و سه...
فروشگاه نوین شبکه تلفن: 02133900804

کنتورهای برق آنالوگ و دیجیتال

کنتور تکفاز و سه فاز...
نوین شبکه تلفن: 02133900804

کنتاکتور مولر المان

انواع کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک...
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760