داکت و باسداکت

در تعریف داکت و باسداکت آمده است که داکت یک کانال پلاستیکی دارای درب است که برای حافظت و انتقال سیم ها استفاده می شود و باسداکت کانال پیش ساخته الکتریکی با هادی الکتریکی آماده کابل گذاری می باشد.

از انجایی که داکتها معمولا ضد آب نیستند استفاده از داکت تنها در محل های مسقف صورت می گیرد. داکت ها معمولا در سایزهای استاندارد تولید می شوند و از طریق اندازه عرضی شناسایی می شوند.

"باسداکت" همانطوری که از نام آن پیداست از دو قسمت اصلی "باس"(Bus) و "داکت"(Duct) تشکیل می شود. "باس" همان شینه مسی یا آلومینیومی هادی جریان برق است که وظیفه انتقال برق را برعهده دارد و "داکت" نیز کانال پیش ساخته الکتریکی است که باسهای انرژی درون آن قرار می گیرند.

برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
الکترو عظیمی فر تلفن: ۰۲۱۶۶۳۴۹۴۶۵
الکترو عظیمی فر تلفن: ۰۲۱۶۶۳۴۹۴۶۵

داکت

...
الکترو عظیمی فر تلفن: ۰۲۱۶۶۳۴۹۴۶۵
کالای برق نورتابان تلفن: ٠٢١٣٣١١٤٦٦٢
الکترو برق ١١٠ تلفن: 02133970737
پاورکنترل تلفن: 02133982334